พรรคคลองไทยโวกวาด 100 ส.ส.ผลักดัน พ.ร.บ.คลองไทย สร้างรายได้ปีละ 20 ล้านล้านบาท

0
501

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ผู้สื่่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 ห้อง 301 มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคและว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.400 เขตทั่วประเทศ ได้แถลงข่าวผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและเปิดตัวผู้สมัครของพรรคคลองไทย ภายใต้ พรรคแรก พรรคเดียว หารายได้เข้าประเทศด้วยโครงการคลองไทย เป้าหมายพรรคคลองไทย สร้างเศรษฐกิจไทย ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคคลองไทย กล่าวว่า พรรคคลองไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 มีนโยบายหลักคือการสร้างโครงการคลองไทย หรือโครงการคอคอดกระเดิม โดยจะก่อสร้างในแนว 94 จากจังหวัดกระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ความยาว 135 กิโลเมตร ความกว้าง 400 เมตร ความลึก 30 เมตร โดยพรรคคลองไทย จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ครบทั้ง 400 เขต และ 100 บัญชีรายชื่อ เพื่อให้มี ส.ส.เข้าสภาให้มากที่สุด และจะผลักดันพระราชบัญญัติ คลองไทยให้ผ่านรัฐสภา เพื่อสร้างคลองไทยให้แล้วเสร็จภายใน 4 ปี สร้างรายได้จากโครงการคลองไทยและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากคลองไทย นำรายได้เข้าประเทศปีละไม่น้อยกว่า 20 ล้านล้านบาท นำเงินมาใช้หนี้ประเทศไทย และพัฒนาชีวิตที่ดีให้คนไทย ทั้งนี้ในการทำงานทางการเมืองซึ่งพรรคคลองไทยยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำการเมืองสีขาวต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง และเป็นแนวทางสายกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดพร้อมร่วมทำงานทางการเมืองกับทุกพรรคที่สนับสนุนโครงการคลองไทย จากการออกพื้นที่ชี้แจงโครงการคลองไทยและพบปะเยี่ยมเยียนรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 4 ปี ทำให้มีผู้สนใจร่วมอุดมการณ์
หัวหน้าพรรคคลองไทย กล่าวต่อว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคคลองไทยทั้งสองแบบจะได้รับเลือกตั้งเข้าสภาไม่น้อยกว่า 100 คน พรรคคลองไทยย่างปีที่ 5 แล้วเป็นพรรคไม่เล็ก มีสมาชิกทั้ง 400 เขตทั่วประเทศ และกกต.จัดให้อยู่ลำดับท็อปเทนเราจะถีบตัวเองขึ้นไปให้อยู่หนึ่งในสามภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้
“เรื่องกัญชาถือว่าเป็นพืชสมุนไพร พรรคคลองไทยเรามีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมพืชสมุนไพรไทยและแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก กัญชาก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเราสนับสนุนกัญชาภายใต้กฎหมาย แต่ไม่ใช่เสรีในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เสรีที่ทำให้ลูกหลานเราต้องมีปัญหากับการเสพกัญชา เสรีต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย ภายใต้การควบคุมดูแลที่ชัดเจนภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งประเทศไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง