เสวนาอนาคตเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคง ประชาชนตื่นรู้หน่วยงานรัฐมั่วนิ่มถมคลองเปรมประชากรกว้าง 50 เมตร เหลือ 25เมตรเพื่อสร้างบ้านมั่นคง 

0
374

 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 เม.ย. ที่ห้องประชุม 2-200 อาคาร Student Center 6) ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้มีการเปิดเวทีเสวนา อนาคตเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคง ที่ทำการก่อสร้าง ลุกล้ำและถมคลองเปรมประชากรจาก 50 เมตร เหลือเพียง 25 เมตร ซึ่งชี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วหากปล่อยต่ออาจหายนะ ที่ผ่านมา ตัวแทนประชาชนชาวหลักหกได้นำชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เข้าร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการที่หน่วยงานของรัฐสนับสนุนให้ทำการถมคลองเปรมประชากรเพื่อก่อสร้างบ้านมั่นคงซึ่งเป็นการกระที่ผิดกฎหมายอีกทั้งไม่เคยทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่สองฝั่งคลองไม่ทำการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) จนเมื่อฝนตกหนักทำให้การระบายน้ำไม่เป็นไปตามธรรมชาติมีผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหมู่บ้านใกล้เคียง คลองเปรมประชากร​ ขุดโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่​ 5 เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และได้ทรงมอบที่ดินสองฝั่งคลองให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ทำมาหากินตลอดแนวคลอง นับตั้งแต่ขุดเสร็จในปี พ.ศ.2413 ถึงปัจจุบัน คลองเปรมประชากรมีอายุ​ 153​ ปี​ ถือเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน​ คลองมีความกว้างประมาณ 50 เมตร แต่ในช่วงวิกฤติโควิด-19 มีการสมคบคิดถมคลองเปรมฯให้แคบลงเหลือขนาดความกว้างเพียง 25 เมตร โดยอ้าง “แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร” ซึ่งพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

 ทางด้าน รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ อาจารย์ ม.รังสิต กล่าวว่า จากการถมคลองเปรมฯจากความกว้าง 50 เมตร เหลือ 25 เมตรในแผนแม่บทฯดังกล่าวมี 2 เรื่องสำคัญคือ การสร้างเขื่อนและอุโมงค์ระบายน้ำ ที่มีสำนักการระบายน้ำ กทม. และกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบเป็นหลัก กับการพัฒนาชุมชนริมคลองที่มี พอช. หรือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กำกับดูแลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับผิดชอบสร้างบ้านมั่นคง “กรมธนารักษ์​ผู้ให้เช่าที่ราชพัสดุ กรมชลประทานผู้ดูแลคลองเปรมประชากรและผู้ส่งมอบที่ราชพัสดุคืนให้กับกรมธนารักษ์ ​ กรมโยธาธิการและผังเมือง​ผู้สร้างเขื่อนกลางคลองแต่ไม่สร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งริมคลอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดตั้งสหกรณ์ และเอาใครไม่รู้มาอยู่ในสหกรณ์​  พอช.​ผู้ออกแบบวางแบบแปลนโครงการบ้านมั่นคง เป็นผู้จัดการโครงการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ดำเนินการ และผู้อำนวยการตามที่มหาดไทยสั่งการลงมา แต่ไม่เคยลงพื้นที่มาดูสภาพความเป็นจริง ​ เทศบาลตำบลหลักหกผู้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิต จำกัด เป็นผู้ดำเนินการถมคลอง  โดยเพียงแจ้งให้เทศบาลทราบและเป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้าง  กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้​  ถามว่าเอาอำนาจอะไรมา​บังอาจถมคลองที่เสด็จพ่อ​ ร.5 ทรงขุดไว้ให้ปวงประชาราษฎร โดยชาวบ้านอยากทราบว่า 1) แผนแม่บทฯ มีการกำหนดให้คลองเปรมประชากรกว้าง 25 เมตร จริงหรือไม่ ? 2) แผนแม่บทฯ กำหนดให้มีการถมคลองฯ สร้างบ้านมั่นคงหรือไม่ ? และ 3) แผนแม่บทฯ มีการกำหนดให้ตีเข็มกลางคลองฯ หรือไม่ ?

 “คลองเปรมประชากรในตำบลหลักหกนี้ เปรียบเสมือนแก้มลิงขนาดใหญ่ที่สุดเพราะมีความกว้างถึง 50 เมตร สามารถอุ้มน้ำในดินได้มากตามความกว้างเดิม เป็นพื้นที่คอยรับน้ำไหลย้อนกลับจากพื้นที่ งามวงค์วาน หลักสี่ ดอนเมือง และในตำบลหลักหกฝั่งตะวันตก โดยในปี 2554 ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เคยใช้แก้ไขในการระบายน้ำท่วมขังที่ประตูน้ำเปรมใต้  แต่ปัจจุบันคลองเปรมฯ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากถูกถมเหลือความกว้างเพียง 25 เมตรเพื่อสร้างบ้านมั่นคงแทนที่จะขยายความกว้าง  ไม่มีการทำเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งสองฝั่งคลอง ไม่มีการขุดลอกคลองให้ลึก 4 เมตรตามแผนแม่บทที่กล่าวอ้าง ทำให้มีความเสี่ยง และความเปราะบางมากขึ้น โดยความเสี่ยง และความเปราะบางจากน้ำท่วมมีมากขึ้นจากการถมคลองเปรมประชากร ชาวหลักหกได้พยายามร้องถึงความไม่ถูกต้องในเรื่องนี้ไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แต่ดูเหมือนโครงการนี้มีอำนาจพิเศษกำกับอยู่ทำให้ข้าราชการพยายามลอยตัวและอ้างแผนแม่บทฯ มาตลอด  จึงอยากเพื่อให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองได้รับรู้และรีบหยุดการก่อสร้างทันที  เพราะปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว  หากยังไม่ระงับการก่อสร้างความเสียหายมหาศาลที่จะเกิดตามมาในภายหลังอาจประเมินค่าไม่ได้ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ อาจารย์ ม.รังสิต”

 นางทิพวรรณ ไตรพยัคฆ์ ตัวแทนชาวบ้านหลักหก กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีการจัดการเสวนาเรื่อง   อนาคต คลองเปรมประชาชนกร โดยได้รับเกียรติ จาก ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขต 2 จำนวน 4 ท่าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าย นายก อบจ.ปทุมธานี อาจารย์ในมหาวิยาลัยรังสิต  และชาวบ้านตำบลหลักหก เข้าร่วม คือพวกเราชาวบ้านหลังหก ที่อยู่สองฝั่งคลองเปรมประชากร ได้รับความเดือดร้อนมาก ตั้งแต่ปี 54 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ แล้วจนมาตอนนี้ ไม่ได้เจอน้ำท่วมแบบนี้มานานแล้ว จนกระทั้งได้มีการจัดสร้างโครงการบ้านมั่นคง โดยมีการถมคลองเปรมประชากร ไปกว่าครึ่งคลอง เพื่อที่จะสร้างบ้าน ได้มีฝนตกลงมาจนทำให้น้ำในคลองเปรมประชากรเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และถนน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งทุกคนต่างมองกันว่าน่าจะเกิดมาจากการถมคลองเพื่อสร้างบ้านมั่นคง เพราะก่อนที่จะถมคลองดังกล่าว น้ำไม่เคยเออล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเลย ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทำหนังสือยื่นไปหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาชี้แจงหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนเลย แต่วันนี้ได้เห็นทางนายก อบจ. มาก็รู้สึกดีใจและอุ่นใจที่ท่านไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน พร้อมทั้งยังรับปากว่าจะลงมีดูแลปัญหาให้ชาวบ้านด้วยตัวเอง

 ขณะที่ นายภาณุเมศวร์ ศิรินรานันตร์  ตัวแทนประชาชนชาวหลักหก เปิดเผยว่า วันนี้ที่ชาวบ้านต้องเดินทางมาเพราะการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนวัดรังสิตจำกัด  มีการถมคลองส่งน้ำเปรมประชากรซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินทำไมกรมธนารักษ์มานำคืนไปแล้วมาก่อสร้างถมคลองก่อสร้างบ้านแล้วปล่อยให้เช่า พอปล่อยเช่าก็มีการก่อตั้งสหกรณ์โดยไม่ทราบว่าเอาใครมาจัดตั้งแล้วเข้าอยู่ ที่สำคัญคือหากโครงการนี้สร้างเสร็จส่งส่งผลเรื่องความเดือดร้อนตามมาคือ น้ำท่วม การจราจรที่จะติดขัดมากขึ้น จุดที่ก่อตั้งโรงการก็จะเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอนาคต เราจึงออกมาเรียกร้องเพราะเทศบาลเป็นหน่วยงานหลักในการอนุญาตว่ามีการอนุญาตได้เช่นไร เดิมก็มีถนนเลียบคลองอยู่แล้วอาจจะมีบางจุดที่แคบบ้าง แต่ทุกวันนี้มีการก่อสร้างลุกล้ำบนถนนหน้าบ้านติดถนน จะทำให้การจราจรของชาวบ้านที่จะเดินทางเข้ากทม.ลำบากยิ่งขึ้นเพราะการจราจรติดขัดจึงเป็นประเด็นหลัก อันดับต้นๆ คือน้ำท่วมเพราะช่วงแรกที่เฟส1 สร้างเสร็จ เมื่อมีฝนตกลงมาเพียง 3 ชม.ส่งผลให้น้ำท่วมบนถนนเลียบคลองและบ้านของประชาชนเพราะคลองแคบส่งผลต่อการระบายน้ำ จึงอยากให้เทศบาลตำบลหลักหกระงับการก่อสร้างโครงการอย่าให้มีการถมคลอง รอรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทำประชาวิจารณ์ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่ นี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากได้  ร่วมทั้งฝากขอบคุณ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งผมในตัวแทนชาวบ้านหลักหก ขอกราบขอบพระคุณ บิ๊กแจ๊ส นายก อบจ. ปทุมธานี ที่รับทราบถึงปัญหาของชาวบ้าน พร้อมทั้งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่