เปิดแล้ววันนี้!มหกรรม“สืบสาน งานพ่อ”Agri Museum ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

0
367

วันที่ 1 กรกฎาคม พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum เผยว่า “การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566  และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติ ด้านการเกษตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่อาณาราษฎร และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า”

ด้านนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนา กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่าภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ และเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือ ได้แก่ นิทรรศการพิเศษ “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน” นิทรรศการ “สืบสานงานพ่อ ส่งต่อลูกหลาน” โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มีการจัดแสดง 4  ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 1.ฐานข้าว ปลา นา น้ำ (สร้างอาหารสร้างความอุดมสมบูรณ์) 2.ฐานโคก ป่า ดิน (ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง) 3.ฐานกาแฟชุมชน 4 ภาค รักษ์ป่า และ 4.ฐานตลาดต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งแรกกับการรวมตัวของตลาดชุมชน 4 แห่ง นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของการขยายผลแนวคิดตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม ได้แก่ ตลาดซาวไฮ่ จ.อุทัยธานี กาดขี้เมี่ยง จ.แพร่ ตลาดปันรักษ์ขุนเลย จ.เลย และตลาดในสวนอเร็งญา จ.ขอนแก่น รวมถึงนิทรรศการ “จากกาแฟ 1 ต้น สู่อาชีพที่ยั่งยืน” ที่คนรักกาแฟห้ามพลาด การจัดอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ กว่า 12 วิชา ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online รวมทั้งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และภาคีความร่วมมือกว่า 150 ร้านค้า”

ในวันเดียวกันนี้ พลอากาศเอก เสนาะ นำทีมคณะผู้บริหาร พี่น้องประชาชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตลอดจนถึงสื่อมวลชน รับมอบภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี จากโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพล พร้อมร่วมกิจกรรมการหล่อเหรียญ โดยกลุ่มครูอาสา “ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา”

โดยเปิดให้เข้าชมงานมหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี และสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง 3 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ