วัดพระธรรมกาย เชิญชวนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม

0
277

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลก จึงได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน

“การนี้ได้อาราธนาคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกาย อุบาสก อุบาสิกา คณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกายทั่วโลก และขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก ณ มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย และผ่านระบบออนไลน์ที่ www.gbnus.com หรือ www.zoom072.com” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว