วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ อบต.คลองสาม เปิดตัวสื่อนวัตกรรมพุทธประวัติผ่านแว่น VR สู่โลกเสมือนจริง-จัดแสดงนิทรรศการพลังความดี UG5 POWER เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

0
390

 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พระวิเทศธรรมาภรณ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และคณะ ร่วมกันเปิดนิทรรศการประกอบการแสดงความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ “พลังความดี UG-5 POWER”และศูนย์การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา “พุทธประวัติ” ผ่านแว่น VR สู่โลกเสมือนจริง โดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และสถาบันพุทธศิลป์แห่งโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ พุทธสมาคมจังหวัดปทุมธานี สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง มูลนิธิมงคล–จงกล ธูปกระจ่าง ชมรมเรารักคลองสาม เนเจอร์กิฟ และภาคีเครือข่าย ฯ โดยมีคณะนักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งในส่วนของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ประชาชน และภาคีเครือข่ายบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ และทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือสงเคราะห์ สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน พัฒนาศีลธรรมให้กับเด็ก และเยาวชน ให้เป็นคนเก่งและดี รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม และเพื่อขับเคลื่อนตามพันธกิจการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้ของวัด และชุมชน ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของคณะสงฆ์ ตามมติมหาเถรสมาคม

สำหรับนิทรรศการประกอบการแสดงความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ “พลังความดี UG5 POWER” เป็นการนำเสนอหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก ขุมทรัพย์ท่านปัญญาของมวลมนุษยชาติ บูรณาการเข้ากับบทฝึกนิสัยผ่านกิจวัตรประจำวัน ความดีสากล (Universal Goodness 5 : UG5) คือ ข้อปฏิบัติ 5 ประการในชีวิตประจำวันของบุคคลทุกเพศทุกวัย ประกอบด้วย สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ ซึ่งเมื่อทำจนคุ้นชินเป็นนิสัยแล้ว จะช่วยให้ใจผ่องใสเป็นนิจ และช่วยส่งเสริมการรักษาศีล 5 ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้นั้นไม่เบียดเบียน ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เป็นคนมีความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ต่อไป

 ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้สื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา “พุทธประวัติ” ผ่านแว่น VR สู่โลกเสมือนจริง เป็นการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้เข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริง โดยเทคโนโลยีมีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งภาพ และเสียงเสมือนจริงขึ้นมาใหม่ โดยใช้อุปกรณ์ VR Headset เพื่อเชื่อมต่อตนเองเข้าสู่โลกเสมือนที่สร้างขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ที่ไม่ใช่เป็นโลกของตำราวิชาการ แต่เป็นโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นโดยเทคโนโลยี ทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กับการตัดสินใจเพื่อไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างสมบูรณ์

 บรรยากาศภายในงานฯ ยังมีการมอบของขวัญเป็นรางวัลแห่งความดี และออกร้านบริการอาหาร-เครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดี เป็นสาธารณสงเคราะห์ และการแสดงบนเวทีประกอบเพลง ทรงอย่างแบด แซดอย่างบ่อย นอกจากนี้จากการประสานความร่วมมือร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายบวรในพื้นที่แล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ยังได้มีการมอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายบวร 200 องค์กร เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกด้วย.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่