วัดพระธรรมกาย-มูลนิธิธรรมกายเตรียมถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

0
434

วันที่ 27 ก.ย. 64 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า ที่โรงครัว 71 ปีฯ อาสาสมัครฝ่ายโภชนาการ สำนักองค์ประธาน ช่วยกันบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ถุงยังชีพ เตรียมนำไปช่วยประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย

“เจ้าภาพผู้มีบุญสามารถส่งข้าวสาร อาหารแห้งผ่านระบบขนส่งต่างๆ ตามช่องทางที่สะดวกมาที่พระนิวัฒน์ ยติวฑฺฒโน ศาลามหาทานบารมี โรงครัว 71 ปีฯ วัดพระธรรมกาย 23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ ร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี : วัดพระธรรมกาย 152-1-20208-7 https://donate.dkcmain.org สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัด หรือ โทร 087-5185556, 080-6021215”พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว