ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญลงพื้นที่ศึกษาดูงานเยี่ยมชมการพัฒนาด้านสมุนไพรด้านการผลิตการแปรรูปและการนำไปใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของโรงพยาบาลหนองเสือ

0
160

วันที่ 9 ม.ค.65 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเยี่ยมชมการพัฒนาด้านสมุนไพร เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการผลิต การแปรรูป และการนำไปใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของโรงพยาบาลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และรับฟังข้อมูลจากผู้แทนเครือข่ายเกษตรกร ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน โดยมีนายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า ทางด้านในส่วนของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา เพื่อเสนอแนะเรื่องของการวิจัย พลิกโฉมสมุนไพรด้วยนวัตกรรม ซึ่งสมุนไพรไทยนั้นเราใช้มานานเป็นร้อยๆปีแล้วเพราะฉะนั้น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การใช้สมุนไพรมาเป็นการส่วนผสมของยาหรือสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทาน ในเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ได้และพยายามผลักดันสมุนไพรตัวอื่นให้อยู่ในลักษณะของอาหารหรือเวชสำอางค์ และเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรกรที่อยู่ต้นทางไปถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ปลายทาง

ในวันนี้ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลหนองเสือซึ่งก็ถือว่าครบวงจรในการที่จะนำสมุนไพร มาดูแลผู้ป่วยและใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย ที่ป่วยในอาการต่างๆก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ครบวงจร ประกอบกับโรงพยาบาลหนองเสือ มีโรงงานผลิตได้มาตรฐานและในช่วงเดือนหน้านี้ก็จะมีคณะกรรมการองค์การอาหารและยา (อย.) มาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานรวมทั้งช่วยกันผลักดันเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถเปิดโรงงานผลิตยา สมุนไพรได้ทั้งในส่วนของ จ.ปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งก็จะเป็นต้นแบบที่ดีในการนี้คณะกรรมาธิการของเราได้มาศึกษาข้อมูลดูเพี่อจะได้ข้อมูลจากเกษตรกรและรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงเรื่องการตลาดและความเชื่อมั่นซึ่งก็อยากจะฝากว่าสมุนไพรนั้นเชื่อว่าเป็นของดีและหลายคนได้บอกว่าเป็นของดีของคนไทยเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีคุณค่า  เพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยกันสนับสนุนการใช้สมุนไพรต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่