ปทุมธานี เทศบาลเมืองลาดสวาย-รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ทำ MOU ตั้งศูนย์การแพทย์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุ

0
10154

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายวินัย สังวาลย์เงิน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองลาดสวายกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ การจัดตั้งศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองลาดสวายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ทันตกรรม แพทย์แผนจีน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน โดยมีนายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เป็นสักขีพยาน และมีนายสุรพัศ ลิ่มวงศ์ ปลัดเทศบาล นายเทอดศักดิ์ จันทร์สุกรี รองปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม.ในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายหลังการลง MOU ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการออกกำลังกายและการแสดงรำของ อสม.

นายวินัย สังวาลย์เงิน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย กล่าวว่า วัตถุประสงค์จัดตั้งศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองลาดสวาย เนื่องจากมีผู้ป่วยมากมายไปใช้บริการตามโรงพยาบาลต่างๆ จึงเกิดความคิดว่า ทำยังไงให้ช่วยกันแบ่งเบาภาระตรงนี้และช่วยประชาชนให้ได้รับการบริการรักษาสุขภาพได้รวดเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปคอยตลอดวันเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านรักษาพยาบาลเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองลาดสวายจึงได้เกิดข้อตกลงในการตั้งศูนย์การแพทย์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านรักษาพยาบาลกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ทันตกรรม แพทย์แผนจีน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฯให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำรูปแบบการดำเนินงานเทศบาลเมืองลาดสวายได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ให้ความร่วมมือการเรียนรู้ด้านวิชาการวิจัยบริการทางวิชาการรวมทั้งสนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเป็นที่ปรึกษาการดำเนินงานศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองลาดสวายพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและระบบการให้บริการสุขภาพที่ดีขึ้น

ด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งปัจจุบันนี้สังคมประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของการดูแลประชากรเป็นเรื่องสำคัญให้มีสุขภาพที่ดีในจุดนี้ จึงต้องมีการดูแลให้ในการป้องกันส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงได้อย่างไร โดยเฉพาะประชาชนคนไทยในท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องที่มาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยฯได้มีความร่วมมือกันที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพประชาชนและดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ในการป้องกันส่งเสริมประชาชนเป็นไปด้วยดีที่มีความสำคัญการทำให้เกิดแอพลิเคชั่น ISO ขึ้นมาโดยได้รับความเห็นชอบจากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและในพื้นที่ท้องถิ่นที่ โดยเฉพาะนายกเทศบาลเมืองลาดสวายที่ให้ความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์การแพทย์ซึ่งก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ดีจะส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ขอบคุณทุกภาคส่วนที่นี้นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายและภาคส่วนต่างๆ ที่ทำให้เกิด MOU ข้อตกลงในวันนี้