นอภ.คลองหลวง นำพสกนิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ณ วัดพระธรรมกาย

0
126

พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวอภิษรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ห้องประชุมอาคารปลูกศรัทธา วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงทุกวัดเป็นองค์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวง เข้าร่วม ณ ศูนย์กลางพิธีฯ จำนวนกว่า 100 คน และมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ของสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ให้พสกนิกรทั่วโลกได้ร่วมประกอบพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

การนี้ พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีฯ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเป็นเจ้าภาพเครื่องดื่มร้อน-เย็น สำหรับอุปัฏฐากคณะสงฆ์ และรับรองพสกนิกรชาวอำเภอคลองหลวงที่มาร่วมกันประกอบบุญกิริยาในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยอีกด้วย.