นอภ.คลองหลวงปล่อยแถวป้องกันเหตุวันลอยกระทงและเลือกตั้งอบต.ในพื้นที่ จว.ปทุมธานี

0
571

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 10 พ.ย. 64 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ได้เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. สมาชิก ชรบ.ออกระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในห้วงก่อนเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2564 และการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.อ.อำนวยพันธ์ นิลน้อย ผกก.สภ.คลองห้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงได้เข้าร่วมการปล่อยแถวครั้งนี้จำนวนกว่า 200 นาย

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่าสืบเนื่องวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2564 ซึ่งทางรัฐบาลได้ให้มีการจัดงานวันลอยกระทงได้ แต่อยู่ภายในการควบคุมโรคและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยพร้อมกันทั่วประเทศ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรม โดยมุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างและผู้กระทำความผิดตามหมายจับตลอดจนอาชญากรรมทั่วไป ในห้วงก่อนการเลือกตั้งฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งฯ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความปลอดภัยของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การปราบปราม กวาดล้าง อาชญากรรมดังกล่าว ในพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อำเภอคลองหลวง จึงกำหนดให้มีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ดังนี้

1.ขอให้มีการติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มที่อาจเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่มิให้เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ

2.ขอให้จัดชุดป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ออกตรวจตราสอดส่องป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดกฎหมายในช่วงโค้งสุดท้ายตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น การทำลายป้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง การซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังในพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.จัดชุดปฏิบัติการออกสืบสวนหาข่าว โดยใช้กลไกลภาคประชาชนในการหาข่าว ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เพื่อป้องกัน ป้องปราม การก่อเหตุโดยร่วมบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางสื่อเทคโนโลยี ต่างๆ ด้วย 

4.จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยเมื่อมีเหตุให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงหรือกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง

5.ขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อห้ามหรือกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีที่อาจมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ให้เข้าไปประชาสัมพันธ์ตักเตือนอย่าให้มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นในขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูลการซื้อสิทธิขายเสียง และในช่วงนี้ผู้สมัครหรือกองเชียร์อยู่ระหว่างระดมลงพื้นที่หาเสียง ขอให้ชุดเคลื่อนที่เร็ว ทุกชุดเตรียมพร้อม ชุดปฏิบัติการสืบสวนทางการข่าว ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินการสืบเสาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มมือปืนรับจ้าง อาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย การพกพาอาวุธปืนโดยมิชอบ อาวุธสงคราม  การใช้ยาเสพติดมาเป็นปัจจัยในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อล่อตาล่อใจกลุ่มวัยรุ่น ตลอดจนผู้กระทำผิดตามหมายจับ หากพวกเราได้ปฏิบัติการเชิงรุกเข้าตรวจสอบ ตรวจค้น หรือแม้แต่สืบสวนเชิงรุกแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะมีความรุนแรงในพื้นที่หรือหากมีเหตุการณ์ให้รายงานต่อนายอำเภอคลองหลวง หรือผู้กำกับการตำรวจ ทั้ง 2 สถานี เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายอย่างรวดเร็วทันการณ์ แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ต่อไป และวันนี้ทางศาลรัฐธรรมมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับทางการเมืองซึ่งในพื้นที่ของอำเภอคลองหลวงมีจุดเปราะบางเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะรูปพระบรมฉายาลักษณ์ดังนั้นตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบทางการเมือง