จัดใหญ่ มหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

0
421

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี จัดงานมหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum ระหว่างวันที่ 1–3 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 –17.00 น. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการสนองพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างความสุข สนุกสนาน ความซาบซึ้ง ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการรักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรให้ผู้เข้างานได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี และสามารถรับชมบรรยากาศภายในงานผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้ง 3 วัน
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรม “สืบสาน งานพ่อ” Agri Museum เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพระราชดำริ ผ่านนิทรรศการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการผู้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งตนเองได้ รวมกลุ่มเป็นพลังและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ทำให้มีองค์ความรู้ที่ชัดแจ้ง พร้อมเผยแพร่และขยายผลให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป
นิทรรศการพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน” จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดให้ชมภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี โดยความร่วมมือจากโครงการ สตรีทอาร์ตคิงภูมิพล และวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น พบกับกิจกรรม work shop โดยกลุ่มครูอาสา “ให้เบ็ด ดีกว่าให้ปลา” การหล่อเหรียญปูน โดยประชาชนผู้มาร่วมงาน สามารถร่วมหล่อเหรียญได้เอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และภาคีความร่วมมือ จัดเต็มกับนิทรรศการและการถ่ายทอดศาสตร์แห่งการพึ่งตนเองจากทฤษฎีสู่รูปธรรม โดยผู้ปฏิบัติตัวจริง ในนิทรรศการ “สืบสานงานพ่อ ส่งต่อลูกหลาน”
นิทรรศการพิเศษ “จากกาแฟ 1 ต้น สู่อาชีพที่ยั่งยืน” ครั้งแรกกับการรวมตัวของร้านกาแฟ ที่แสดงถึงการสนองพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งส่งเสริมการปลูกกาแฟหนึ่งในพืชเศรษฐกิจโดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนา สร้างอาชีพที่ยั่งยืน จัดเต็มกับการอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเปิดให้เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online กว่า 12 วิชา อาทิ หลักสูตรทฤษฎีความสุขจากพ่อสู่ลูก โดยอาจารย์ สิทธิชัย รื่นภาคแดน Family Organic Farm จ.ชัยนาท หลักสูตร 9 รู้ 9 รอด สู้วิกฤตเอลนีโญ โดยอาจารย์ เฉลิม พีรี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.กำแพงเพชร พร้อมอาจารย์มือฉมังอีกมากมายทุกหลักสูตรเรียนรู้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อม ชม ช้อป สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ