ครั้งแรกของชาวพุทธมาร์มา จัดบวชเณร 100 กว่ารูป บนเทือกเขาจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ

0
161

วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และวัดธัมจักร อรัญกุฏิ เมืองรัมการ์ คาร์กาชารี บังกลาเทศ จัดบรรพชาสามเณร จำนวน 127 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณร ครั้งแรกของชาวพุทธมาร์มา แห่งเทือกเขาจิตตะกอง ประเทศบังกลาเทศ โดยพิธีบรรพชาครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ได้รับความเมตตาจากพระอู เขมาสาระ มหาเถโร เจ้าอาวาสวัดโจกัต สันติพุทธวิหาร เมืองรัมการ์ คาร์กาชารี เป็นพระอุปัชฌาย์

ภายในพิธีมีคณะผู้ปกครอง และศรัทธาสาธุชนชาวพุทธมาร์มาบนเทือกเขาจิตตะกอง จำนวนกว่า 500 คน มาร่วมประกอบพิธีเวียนประทักษิณ และวันทาพระจุฬามณีเจดีย์ ต่อด้วยพิธีขอขมาผู้ปกครอง พิธีมอบบาตรและผ้าไตร โอกาสนี้ พระอาจารย์ได้เมตตานำนาคธรรมทายาท ผู้ปกครอง และคณะสาธุชน หลับตาทำสมาธิกลั่นใจใส ๆ เตรียมพร้อมรับบุญใหญ่ก่อนเข้าร่วมพิธีบรรพชาต่อไปด้วย

ด้านพระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า โครงการบรรพชาสามเณร 127 รูป ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยพระสมาน ฐานสโม เป็นผู้ประสานงานโครงการ และประสานการจัดงาน จึงทำให้เกิดเป็นการบวชเณรครั้งแรกของชาวพุทธมาร์มา และสร้างความปลื้มปีติใจแก่ชาวมาร์มา ทั้งยังถือเป็นภาพงานบุญประวัติศาสตร์บนเทือกเขาจิตตะกอง ที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศอินเดีย และยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ณ ชายแดนประเทศบังกลาเทศ ที่ห่างไกลแห่งนี้ เป็นนิมิตรหมายว่าพระพุทธศาสนาจะได้ปักหลักอย่างมั่นคงในดินแดนแห่งนี้ และแผ่ขยายสันติสุขออกไปทั่วทั้งบังกลาเทศ อินเดีย และทั่วโลกสืบต่อไป