เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ จว.ปทุมธานี 2565

106

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2556 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี มอบหมายให้ นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.ปทุมธานี ประจำปี 2565 ณ บริเวณตลาดกินซ่า ท่ารถตู้ต่างจังหวัดขาออก ตรงข้ามศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ถนนพหลโยธินขาออก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองฯ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รองผบก.ภ.จว.ปทุมธานี น.พ.รังสรรค์ บุตรชา ผอ.รพ.ประชาธิปัตย์ พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่อาสาป้องกัน เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดและอำเภอใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 มีเป้าหมายและแนวทางที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล ภายใต้กลไกของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2565 การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดบริการทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรองเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงสงกรานต์การนำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ตลอดจนถึง การดำเนินการจัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ 1 หมู่บ้านหรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติโดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์การขับขี่ด้วยความเร็วและเมาสุราเพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2565

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผวจ.ปทุมธานี กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ.2565จังหวัดปทุมธานี ในวันนี้
ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและอาสาสมัครที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอุบัติภัยทีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมาโดยตลอด จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดในพื้นที่เขตปริมณฑลซึ่งเป็นเส้นทางผ่านที่จะเดินทางไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนความคับคั่งของการจราจรจึงมีมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ดังนั้น มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนจึงต้องมีความเข้มข้นต่อเนื่องเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติงานร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการ เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวประชาชนจำนวนมากจะใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวประกอบกับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการจัดงานประเพณีทำบุญและงานรื่นเริงต่างๆ ทำให้ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติโดยจังหวัดปทุมธานีได้มีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 7 ราย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 เป็นเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากบางส่วนก็อยู่เฉลิมฉลองเทศกาลในพื้นที่ โดยในปีนี้จังหวัดปทุมธานีได้ใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดจนกำชับให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมความพร้อมในสองส่วนหลัก ส่วนแรกคือการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางสัญจรในช่วงนี้ทั้งเรื่องของรถและถนนหนทางส่วนที่สองคือการเข้มงวดกวดขันกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจรโดยมีเหตุผลสำคัญคือต้องการให้ทุกท่านเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยและไม่เกิดความสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้จังหวัดปทุมธานีได้เน้นย้ำมาตรการการสวมหมวกนิรภัย100% โดยนำร่องในส่วนราชการทั้งหมดของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนรวมไปถึงองค์กรการกุศลต่างๆ ที่จัดให้มีจุดบริการและจัดหา เจ้าหน้าที่มาไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาด้วย ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกระดับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการ และด่านชุมชนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด