เปิดคลินิกบางปะกอกคลินิกเวชกรรมรักษาผู้ป่วย”ดูแลด้วยหัวใจ”ห้างฟิวเจอร์ รังสิต

0
849

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี น.พ.วิชัย เดชะทัตตานนท์ ผอ.รพ.บางปะกอก-รังสิต 2 และนพ.พณะ จันทรกมล เจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ในเครือบางปะกอก เป็นประธานแถลงเปิดบางปะกอกคลินิกเวชกรรม รพ.ปิยะเวท ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 โซนใหม่ ข้างโรบินสัน พร้อมคณะแพทย์ผู้บริหารรพ.ในเครือบางปะกอก และปิยะเวท โดยมี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิตและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

 น.พ.วิชัย เดชะทัตตานนท์ ผอ.รพ.บางปะกอก-รังสิต กล่าวว่า เครือบางปะกอกและปิยะเวท ได้ก่อตั้งเป็นเวลากว่า 40 ปีโดยได้รับใช้ดูแลสุขภาพประชาชนเริ่มจากคลินิกเล็กๆในย่านบางปะกอก ซึ่งก่อตั้งโดย พญ.เจรียง จันทรกมล และ รศ.นพ.พิทยา จันทรกมล โดยยึดหลักการดูแลรักษาคนไข้มาก่อน ถึงแม้ขัดสนเรื่องค่าใช้จ่าย ทำให้คลินิกขยายเป็นรพ.และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก รพ.จุฬาฯ มาออกตรวจจนได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและขยายรพ.อีกหลายแห่ง 8 รพ.รวมถึงรพ.บางปะกอก-รังสิต 2 และมีแผนจะขยายอีกหลายรพ.ในอนาคต เช่น ปิยะเวท-พรานนก ซึ่งอยู่ใกล้กับ รพ.ศิริราช ฝั่งโซน ปทุมธานี มีแผนขยายอีก 2 รพ.บางปะกอก-ธรรมศาสตร์ และบางปะกอก-คลองสี่

 สำหรับ รพ.บางปะกอก-รังสิต 2 เป็นรพ.ที่อยู่โซนรังสิตคลอง 2 โดยมีแพทย์เฉพาะทางสาขาที่ดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ หรือ วัยเจริญพันธ์ หรือผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เครือบางปะกอกและปิยะเวท ได้เห็นถึงความต้องการดูแลรักษาสุขภาพและการเข้าถึงบริการที่ง่ายขึ้น สนุก หรือมีเวลาไป Shopping แทนการรอคอย จึงได้ก่อตั้ง BPK Clinic หรือ บางปะกอก คลินิกเวชกรรม เป็นศูนย์กลางข้อมูลบริการทางการแพทย์ในเครือบางปะกอกและปิยะเวท ไม่ว่าบางปะกอก 1 เน้นเรื่องการผ่าตัดส่องกล้องกระดูกสันหลัง และอายุรเวชดูแลผู้ป่วยสูงอายุบางปะกอก-รังสิต 2 เป็นศูนย์ Trauma และศูนย์เด็ก 24 ชั่วโมง ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน บางปะกอกบริการผ่าตัดโรคยากในสิทธิ์ประกันสังคม รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ดูแลผู้ป่วยหัวใจคลินิค IMF สำหรับผู้มีบุตรยาก รวมทั้งศูนย์ความงามศัลยกรรมตกแต่ง การผ่าตัดแปลงเพศ การผ่าตัดหัวใจ สมอง เพิ่มเทคโนโลยี ตรวจ MRI โดยใช้ซอฟแวร์ AI สนับสนุน เพิ่มความแม่นยำ ไปจนถึงการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะปลูกถ่ายไต รพ.ปิยะเวท มีศูนย์ Lasik ision center ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผู้มีบุตรยาก ศูนย์กายภาพหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู และศูนย์สุขภาพเวช ศาสตร์ป้องกัน และฟื้นฟูของตรัยญามุ่งเน้นดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัย โดยหลักการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medical Weliness)ให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล (Personalization Wellness)ด้วยมีสหสาขาวิชาชีพ ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ศูนย์บริการทางจิตวิทยาตรัยญา และผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกมากมาย สุดท้ายนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของเครือบางปะกอกและปิยะเวทและเทรนสุขภาพในปัจจุบันจึงเปิดบางปะกอกคลินิกเวชกรรมขึ้นในศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 2 โซนใหม่ ข้างโรบินสัน

  ขณะที่นพ.พณะ จันทรกมล  เจ้าหน้าที่บริหารรพ.ในเครือบางปะกอก กล่าวว่า แผนธุรกิจและการคาดการณ์การเติบโตของเครือบางปะกอกและปิยะเวท ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 8 รพ.และมีการขยายอีก 3 แห่ง ภายใน 3 ปี รวมเป็น 10 แห่ง ซึ่งเราเล็งเห็นถึงการเติบโตบริการ ทางการแพทย์ที่ต้องเข้าถึงกลุ่มประชาชนอย่างรวดเร็ว ด้วยความเอาใจใส่และราคาที่เหมาะสมคุ้มค่า ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกภาระค่าใช้จ่ายสุขภาพที่มากเกินไป สิ่งที่เราเน้น คือ อยากให้ทุกคน สุขภาพดี คัดกรองก่อนเกิดโรคและมีภูมิต้านทานโรคที่เหมาะสมหรือหากเกิดโรคแล้วต้องดูแลให้พบแพทย์เฉพาะทางรักษาตรงโรค นอนรพ.ที่จำเป็นเสริมเสริมสุขภาพที่ดี สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคโควิด รพ.ทุกแห่งได้มีการปรับตัวอย่างมากทั้งได้เรียนรู้ เพิ่มนวัตกรรมเพื่อมาส่งเสริมทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี องค์กรเรามีความเชื่อว่าบุคลากรเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการการทำงานเป็นทีมดังนั้นเราจึงเน้นเรื่องดูแลพนักงาน ให้อยู่กับเราแบบมีความสุข เมื่อบุคลากรมีความสบายใจ ผลงานก็ออกมาจะดีและสามารถปรับตัวหรือ Change Management ได้อย่างตลอดเวลาและข้อดีของเครือรพ.บางปะกอกและปิยะเวท คือ เรามีการเรียนรู้โดยระบบเครือรพ.ซึ่งบริหารถ่ายทอดความรู้กันอย่างต่อเนื่อง คนเมืองหรือกระแส Urbanization สิ่งที่เครือรพ.บางปะกอกและปิยะเวททำในขณะนี้คือการขยายคลินิกเข้าไปในห้างฯ ซึ่งเรามีการศึกษาเป็นอย่างดี ก่อนจะลงทุน โดยสำรวจจากกลุ่มประชากรความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มลูกค้าโซนรังสิต ซึ่งเป็นที่ทราบกันนี้ถึงการขยายตัวของเมือง และความสะดวกสบายของการขนส่งที่มีมากขึ้นประกอบกับการประเมินโครงการอย่างละเอียด จึงมีการดีไซน์บริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า โดยบางปะกอกคลินิกเวชกรรมจะเปีดให้บริการเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ซึ่งเราคิดว่าหากเป็นตามคาดที่ตั้งไว้จะเป็น Model ขยายไปยังโซนต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่นกัน เครือบางปะกอกและปิยะเวท ยังคงเน้นจุดยืนเช่นเคยครับการบริการเอาใจใส่ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน เรามีความสุขใจอย่างมากเมื่อผู้ป่วยที่มารักษาที่เราแล้วหายป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามสโลแกนของเครือรพ.บางปะกอกและปิยะเวท Hart of care เรา “ดูแลด้วยหัวใจ”