เทศบาลเมืองบางกะดี จับมืออุตสาหกรรมบางกะดี จัดการแข่งขันฟุตบอล “CSR BANGKADI CUP”ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

54

วันที่ 17 มี.ค.66 ที่ห้องประชุมบุษกรภิรมย์ ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี นายธวัชชัย  อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี พร้อมด้วยนายสมควร จันทร์แดง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “CSR BANGKADI CUP” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศของนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กำหนดวันฟาดแข้งแข่งขันกันในวันที่ 1-27 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาจังหวัดเทศบาลเมืองบางกะดี ตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี  ชิงถ้วยเกียรติของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยทีมชนะเลิศจะได้รับเงินสด  30,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินสด  20,000  บาท  และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินสด  10,000  บาท

นายธวัชชัย  อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี  กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเชื่อมความสัมพันธ์ตลอดจนความสามัคคีของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ตลอดจนสถานประกอบการทั้งภายในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนอกเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 18 ทีม และกำหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดเทศบาลเมืองบางกะดี และผลการจับสลากแบ่ง 4 สายสาย  A มี1.ทีมอาร์ค คอร์ปอเรชั่น 2.ทีมเอสจี ซากาวะ 3.ทีมชบา บางกอก 4.ทีมโตชิบา คอนซูมเมอร์ สายB 1.ทีมเอสวีไอ 2.ทีมโตชิบา โฮกุโตะ 3.ทีมโตชิบา แคเรียร์ 4.ทีมริเก้น ส่วนสาย Cมี 5 ทีม 1.ทีมอายิโนะโมะโต๊ะ 2.ทีมโซนี ดีโวซ์เทคโนโลยี 3.ทีมดราโก้ 4.ทีมซาวาฟูจิ อิเลคทริค 5.ทีมเทศบาล&ชุมชน สายD มี5ทีม 1.บีกริม บีไอพี 2.ทีมสวนอุตสาหกรรมบางกะดี 3.ทีมริเวอร์เดล 4.ทีมโซนีเทคโนโลยี 5.ทีมอาซาฮี อินเทค ทั้งนี้ตลอดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “CSR BANGKADI CUP”จะใช้กรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทย