เทศบาลเมืองท่าโขลงจัดแข่งเรือพายท้องถิ่นเพิ่มความสามัคคีในชุมชน

0
416

วันที่ 7 ม.ค.66 ที่ท่าน้ำมัสยิดลำสนุ่น ริมคลองระบายน้ำที่สอง (คลองสอง) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง เป็นประธานเปิดงานแข่งขันเรือพายท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในการแข่งขันเรือพายท้องถิ่นในปีนี้ มีเรือเข้าร่วมแข่งขัน 54 ทีมและมีเรือจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้จัดตบแต่งเรือให้สวยงามเข้าร่วมขบวนเรือโดยเฉพาะเรือจากโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ได้จัดนักเต้นไปเต้นบนเรือกันอย่างสนุกสนานประกอบเพลงจากแตรวงที่อยู่ในเรือด้วยสร้างความใจคว่ำใจหายให้กับผู้ชมกลัวว่านักเต้นจะร่วงมาจากเรือ

ด้านนายนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานการแข่งพายเรือท้องถิ่น และเป็นปีแรกที่ทางเทศบาลเมืองท่าโขลงจัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลงเกิดความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งเรือพายนั้นซ้อมกันเป็นเดือนและระหว่างซ้อมก็ได้ความรักความสามัคคีในชุมชนหมู่บ้านและครั้งนี้มีถึง 54 ทีมมีทั้งฝีพายผู้หญิง ฝีพายผู้ชาย และเยาวชน 25 ชุมชน ที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งใช้เวลาในการแข่งขัน 2 วัน   

ประเพณีแข่งเรือ เป็นประเพณีหน้าน้ำของคนไทยและประเทศใกล้เคียงเป็นการละเล่นในยามน้ำหลากที่สืบทอดแต่โบราณและมักมีการแข่งเรือควบคุ่ไปกับการทำบุญ ช่วยสร้างบรรยากาศให้งานบุญครึกครึ้นขึ้น ประเพณีแข่งเรือเป็นการเล้่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบทถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้น้ำในช่วงเดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อความสนุกสนานและความเพลินเพลิน ได้แสดงความสามารถทั้งหญิงและชาย ผู้ดูมีทั้งอยู่บนตลิ่งและผู้ที่พายเรือกันไปเป็นหมู่ต่างสนุกสนานกันทั่วหน้า

การจัดบริการสาธารณะเป็นภารกิจสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการทั้งตามอำนาจหน้าที่และตามที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ โดยมีหลักการทำงานที่ต้องยึดถือไว้ว่า การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนั้นจะต้องดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพได้มาตรฐานมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากขึ้น โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและสร้างความสามัคคี จึงได้จัดการทำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การแข่งขันเรือพายท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตร์การที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่