เตรียมความพร้อม โป๊ะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี สร้างความมั่นใจลอยกระทงปลอดภัย

0
576

วันที่ 4 พ.ย.65 นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อม สถานที่จัดงานลอยกระทง บริเวณท่าน้ำสวนเทพปทุม พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าน้ำวัดหงส์ ท่าเทียบเรืออาคารราชพัสดุ ด้านใต้ เทศบาล 3 ท่าเทียบเรือวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และ ท่าเทียบเรือโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมลงพื้นที่
นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร มีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนที่จะมาร่วมในเทศกาลลอยกระทง จึงมอบหมายให้มีการ ตรวจสอบการเตรียมความพร้อม สถานที่จัดงานลอยกระทง พร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยบูรณาการความร่วมมือหลายหน่วยงาน เช่น เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี กรมเจ้าท่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโป๊ะที่ไม่เหมาะสมหรือแข็งแรงเพียงพอ ก็จะให้มีการประกาศงดใช้โป๊ะ ในการลอยกระทง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่ดูแลมีการซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย ส่วนในวันลอยกระทงก็จัดให้มีเรือตรวจการของกรมเจ้าท่า เรือตรวจการ ปภ. ลาดตระเวณดูแล และเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนทั้งทางบกและทางน้ำ ตลอด