เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำคณะสงฆ์ 1,072 รูป และสาธุชน เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
962

 เนื่องด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี คณะสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกา วัดพระธรรมกาย จึงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย .ปทุมธานี

โดยเมื่อ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์พร้อมในศูนย์กลางพิธี แล้ว ผศ.ดร.วีระ สุภะ ไวยาวัจกรวัดพระธรรมกาย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ฯ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ทั้งนี้ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวไทยร่วมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญสมาธิภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม .. 2566 ในเวลา 19.00  มหารัตนวิหารคด หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์วัดพระธรรมกาย  และทางออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ที่www.gbnus.com หรือ www.zoom072.com