เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีถวายมหาสังฆทาน ตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ ปีที่ 20 ถวายเป็นพุทธบูชา ทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อ ข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งนำช่วยพระ ทหาร ตำรวจ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 ส.ค.66 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง เป็นประธานสงฆ์ พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ ปีที่ 20 ถวายเป็นพุทธบูชา ทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อ ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 (สาย 3) เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีพลตรีปกรณ์ จันทรโชตะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ประธานฆราวาส พร้อมด้วยนายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจพ่อค้า ประชาชน โดยมีพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เริ่ม เวลา 06.00 น. พุทธศาสนิกชนทุกท่านพร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กล่าวคำอาราธนาศีล 5 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานเป็นภาษาไทย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวให้การต้อนรับผู้มาร่วมงาน เป็นภาษาอังกฤษ นางอลิซ ลี เซียว ฮง ชาวมาเลเซีย กล่าวให้การต้อนรับเป็นภาษาจีน จากนั้นคุณมาริกา เจริญพาณิชย์ ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานการจัดงานต่อท่านประธานในพิธี ต่อด้วยคุณเคนนี่ โอ คุณโก๊ะ คิม สูน ชาวมาเลเซีย กล่าวคำถวายจตุปัจจัย จากนั้นคณะกรรมการการจัดงานได้ทำพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด รวมถึงมอบช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดตักบาตรพระ 10,000 รูป นานาชาติ ปีที่ 20 นิมนต์คณะสงฆ์จาก 4 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย สำหรับประเทศไทยได้นิมนต์มาจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เกิดจากการสนับสนุนของกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา มูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ทำความดีเพื่อแม่ เพื่อพ่อ ทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางศีลธรรม เป็นภาพลักษณ์ของนครหาดใหญ่ ให้เป็นนครแห่งเมืองบุญกุศล รวมพระสงฆ์หลากนิกาย สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชนในท้องถิ่น เป็นแบบอย่าง ให้กับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ นับว่าเป็นงานท้องถิ่น เพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ให้คงอยู่คู่กับเมืองหาดใหญ่ตลอดไป โดยข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งมอบช่วยเหลือคณะสงฆ์ ทหาร ตำรวจ ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้