หลักสูตรสันติศึกษา มจร. ร่วมกับวัดพระธรรมกาย และภาคีเครือข่าย เชิญชวนร่วมงานวันสันติภาพสากลปี 2566 สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม

0
495

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสรองค์กร วัดพระธรรมกาย นิสิตหลักสูตรสาขาสันติศึกษา ป.โท รุ่น 6, ป.เอก รุ่น 5, และในฐานะภาคีเครือข่ายจัดงาน กล่าวว่า หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคไทย) ร่วมกับ หลักสูตรสันติศึกษา (ภาคอินเตอร์) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายด้านสันติศึกษา มจร. ร่วมกันจัดงานวันสันติภาพสากล ปี 2566 ในหัวข้อ “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” ในวันเสาร์ที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

การนี้ พระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลลมหายใจแห่งสันติภาพ รางวัลองค์กรขับเคลื่อนสันติภาพในชุมชนดีเด่น รางวัลศิษย์เก่าสันติศึกษาดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยสันติศึกษาดีเด่น โล่เชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนหลักสูตรสันติศึกษา โล่เชิดชูเกียรติองค์กรด้านสันติภาพโลก และโล่เชิดชูเกียรติองค์กร และบุคคลด้านสันติภาพโลก

ภายในงาน ยังมีการกิจกรรมมากมาย อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสร้างชุมชนและสังคมไว้ให้ร่มเย็น” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) พระสงฆ์ต้นแบบด้านการสร้างสันติภาพ อีกทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจคุณธรรมสัมผัสได้โลกร่มเย็น” โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ภาคบ่ายเป็นการสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ เรื่อง “สันติภาพทุกลมหายใจสัมผัสได้ในชีวิตและสังคม” และPeace Speech ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ กับนักวิชาการด้านสันติภาพและผลงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้สันตินวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีโรงทานบริการท่านที่มาร่วมงานตลอดงาน และมีบูทนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในระดับชุมชน องค์กร สังคม และประเทศมากกว่า 40 องค์กร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/Ej5QKNvR9HtLYfz76

“หลักสูตรสันติศึกษา มจร. และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนผู้มีหัวใจสันติภาพ หรือผู้สนใจร่วมกิจกรรม 1 ภาพ 1 ข้อความ สานลมหายใจแห่งสันติภาพ ดังนี้ 1.ภาพตนเอง 2.วลีทอง สันติภาพ และ 3.ชื่อ (นิสิตสันติ ป.โท เอก/รุ่น) / เครือข่ายภายนอก ชื่อองค์กร โดยส่งมาที่ https://forms.gle/Z2z7PgRUzk6WcWTv9 ซึ่งผู้ร่วมส่งภาพสามารถติดตามภาพของท่านได้ทาง 1) ได้รับภาพวลีทองในเมล์ 2) แชร์ภาพท่านในไลน์กลุ่ม เฟส และ 3) แชร์ในเพจสันติภาพสากล” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว