สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ลงนาม MOU สนับสนุนโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลกมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดแก่สังคมด้วยสันติภาพจากสมาธิ

0
432

 วันที่ 21 ก.ย. 66 ที่สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระดร.พรชัย พลวธมฺโม ประธานเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก พระมหาทศพร ปุญฺญํกุโร เลขาธิการเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก รศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ดร.กิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา และอุปนายกสมาคมฯ ภาคตะวันออก และ ดร.ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกิดการอุดม ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก ระหว่าง สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กับ เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เครือข่ายของสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก และเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 1.ร่วมกันชักชวนสมาชิก ชุมชน โรงเรียน องค์กรต่าง ๆ ร่วมนั่งสมาธิอธิษฐานจิต ให้เกิดสันติภาพโลก และส่งชื่อบันทึกสถิติโลก โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 1 ล้านรายชื่อ 2.ถ่ายภาพกิจกรรมการนั่งสมาธิเป็นกลุ่มรวมกัน เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการนั่งสมาธิ และสร้างสันติภาพโลก 3.รวบรวมรายชื่อและส่งไฟล์รายชื่อได้ที่ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีอายุนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 พระดร.พรชัย พลวธมฺโม กล่าวว่า สันติภาพที่แท้จริงภายนอก ต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจของเราเอง เมื่อเรามีความสุขภายใน จะส่งผลที่ดีโดยตรงต่อพฤติกรรมและการกระทำภายนอกในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทำสมาธิ การฝึกสมาธิเป็นการลดความทุกข์ และสร้างความสุขภายใน ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความวุ่นวายของชีวิต และโลกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้คนในโลกหันมาฝึกสมาธิ สันติสุขจะบังเกิดขึ้นทั้งในมิติส่วนตัวและสังคม

 รศ. (พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา เปิดเผยว่า สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย มีความมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งสมาคมมองเห็นความสำคัญของการฝึกสมาธิว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่เฉพาะแต่ตัวเอง แต่เป็นการสร้างพื้นฐานของสังคมให้เกิดสันติสุข ทางสมาคมเชื่อว่า “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก” จะเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญของการฝึกสมาธิ จึงได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอเชิญชวนสมาชิกของสมาคม ร่วมถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างสันติสุขภายในให้กับตนเองและสังคมไปด้วยกัน

 ดร.ธัญนรัตน์ โชติวิวุฒิพงศ์ กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนวัดเกิดการอุดม ได้นำนักเรียนทั้งโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโดยการให้นักเรียนฝึกนั่งสมาธิ ซึ่งจะได้ประโยชน์จากตัวนักเรียนเอง และบันทึกภาพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ผ่านทางสื่อออนไลน์อีกด้วยสำหรับโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก จัดโดยเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย เพื่อมุ่งหวังให้ใช้สมาธิในการก้าวข้ามสงคราม ความรุนแรง และความขัด แย้งในสังคม เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดแก่สังคมโลก ทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้เชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมนั่งสมาธิ อธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และลงชื่อเพื่อบันทึกสถิติโลกกับ Guinness World Records โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านรายชื่อ ที่เว็บไซต์ www.MeditationForPeace.net สามารถส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566