สถาบันกวดวิชา Lita Academy จัดใหญ่แจก 200 ทุน หนุนเยาวชนในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อความเท่าเทียมและคุณภาพการศึกษา

0
298

เปิดสถาบันกวดวิชา “Lita Academy”-สถาบันกวดวิชาที่มุ่งพัฒนาทักษะภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และหุ่นยนต์ เน้นคอร์สเรียนทางการศึกษา คอร์สเรียนทักษะอาชีพ และคอร์สที่ออกแบบเองตามความสนใจเพื่อปูทาง เตรียมความพร้อม สู่เส้นทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ จากติวเตอร์มืออาชีพพร้อมทั้งแจกทุนการศึกษาและโปรแกรมเรียนฟรีกว่า 200 ทุน สนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ จ.ปทุมธานีและใกล้เคียง เพื่อความเท่าเทียมและส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และอาจารย์ จาก มทร.ธัญบุรี ร่วมในพิธี ณ สถาบันกวดวิชา Lita Academy ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี.
นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี จ.ปทุมธานี กล่าวว่า จากความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่ดีของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าของและผู้ก่อตั้ง สถาบันกวดวิชา Lita Academy นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญของนักเรียนและเยาวชนใน จ.ปทุมธานี ได้เปิดมากถึง 2 สาขาด้วยกัน และมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ผ่านการวางแผนมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะปูทางให้กับเยาวชนในการเติบโตด้านการศึกษา รวมถึงการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถาบัน Lita Academy จะมีส่วนช่วยกันทำให้เยาวชนของเรานั้นรอบรู้ เก่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกอาชีพ วางแผนเส้นทางชีวิตการศึกษาของตนเองได้ และเติบโตไปอย่างมั่นคง เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อทุกคนทุกวัย ไม่มีสิ้นสุดและจำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงขอเป็นกำลังใจที่ดีแก่อาจารย์ และติวเตอร์ทุกท่าน
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง เจ้าของและผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Lita Academy(หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรี) เล่าว่า แรงบันดาลใจสำคัญในการก่อตั้ง เกิดขึ้นจากความมุ่งหวังในการพัฒนาเด็กไทยให้ทัดเทียมนานาชาติในทุกด้าน ด้วยความตั้งใจตนจึงได้ศึกษาต่อและจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขานวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการเรียนรู้ และสาขา วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ เพื่อให้สถาบันแห่งนี้ได้พัฒนาการกวดวิชา มัธยมต้นมัธยมปลาย เตรียมสอบเข้า เสริมสร้างพัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย ความคิดสร้างสรรค์และ
การควบคุมหุ่นยนต์ สถาบันมีเป้าหมายให้เด็กไทยได้มีสถาบันที่เรียนใกล้บ้าน ราคาประหยัดเพื่อให้เด็กมีกิจกรรมเสริมความรู้ที่พัฒนาวิชาความรู้ และทักษะความสามารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร กล่าวอีกว่า ทุกคนคงเคยได้ยินแนวคิด Lifelong Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาอยู่บ้าง หรืออาจสัมผัส คุ้นชินเป็นอย่างดี ตนจึงได้ก่อตั้งและเปิดสถาบันกวดวิชา Lita Academy ขึ้นมาเพื่อมารองรับแนวคิดดังกล่าว อีกทั้งจากความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ของตนเอง ของอาจารย์และติวเตอร์ชื่อดัง
ของ มทร.ธัญบุรี ที่เป็นแชมป์โลก ก็มาร่วมดำเนินการในหลักสูตรด้วย เชื่อว่าทุกหลักสูตรที่เปิดขึ้นนี้น่าสนใจ แตกต่าง ทันสมัย และสอดคล้องไปกับบริบทโลก ซึ่งหลัก ๆ เลย เราเปิดคอร์สเรียนทางการศึกษา คอร์สเรียนทักษะอาชีพ และคอร์สที่ออกแบบเองตามความสนใจ นั่นทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการเวลาชีวิตได้อย่างลงตัว

ขณะเดียวกันรายวิชาหรือโปรแกรมต่าง ๆ มีความหลากหลาย ซึ่งเราใช้มืออาชีพที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เข้ามาสอนหรือร่วมสอนโดยตรง ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย หรือในระดับที่สูงกว่านั้น ที่ทำให้เพราะเรามีเครือข่ายการศึกษาที่ดีมากทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ LITA Academy ได้เปิดสอนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ สอนเต้น-โยคะ-ว่ายน้ำ สอนการถ่ายภาพเบื้องต้นไปจนถึงขั้นแอดวานซ์ ทั้งยังสอน
ในส่วนที่เป็น Homework หรือแม้แต่โปรแกรม Workshop เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ที่หลากหลาย รอบด้านและมีความจำเป็นในยุคที่ทุกคนบนโลกนี้ต่างให้ความสนใจและพึ่งพาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งใหม่ ๆ ผู้เรียนและผู้สนใจเข้าชมรายละเอียดหลักสูตร/โปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้ https://www.facebook.com/LitaAcademy.in.th หรือสอบถามโทร. 089 699 4199