วัดพระธรรมกาย ทอดกฐินศรีลังกากว่า 30 วัด-กฐินกตัญญูสู่มาตุภูมิแห่ง “ลังกาวงศ์”

0
262

ในช่วงวันที่ 6-22 พ.ย. 2566 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระอาจารย์วีรวุฒน์ มนวีโร ผู้อำนวยการสำนักสื่อ DMC, พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร, พระอาจารย์สมาน ฐานสโม ผู้แทนสำนักต่างประเทศ และ พระพรชัย พลวธมฺโม ดร. ประธานองค์การพุทธโลก ร่วมกับ พระมูกูนูเวลา อนุรุทธะเถโร เลขาธิการ คณะกรรมการพุทธศาสนาแห่งชาติ ศรีลังกา ได้เดินทางไปร่วมทอดกฐินสมทบ โดยวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ในนามหลวงพ่อธัมมชโย แด่วัดในประเทศศรีลังกา รวมกว่า 30 วัด ประกอบด้วย

วัดอุลุทวาลา มหินทรา รามายะ, วัดนิยาดากาละ บูรณะวิหาร, วัดโอวิลิกันดะ วิจายารามายะ, วัดนาคะธีปะ มหาวิหาร, วัดเมลาดุมโปละ นิเคตารามายะ, วัดอูคูเวลา สุมะนะสะมะ วิหาร, วัดโคกิไล สัมโพธิ วิหาร, วัดมัลวัตตะมหาวิหาร, วัดคันเด คัมบูเร วิหาร, วัดนารังกามูวะ วิหาร, วัดอะคูรัมโบดา อัคคโพธิ วิหารายา, วัดอิฮาเลโปลา บูรณะ วิหาร, วัดศรีดาโนดายะ มหาปิริเวณะ, วัดศรีสุมนะ วิเวการามายะ, วัดกัลละปิติยะ, วัดอนุรุทธะอารนา, วัดกัลปิติยะ สะมุทรา วิหาร, วัดศรีวราดานะ รามายะ เอวาลา, วัดอูคูเวลาวัตตะ กุนะเซการามายะ, วัดฮูนูเกตะ อลาคา รามายา, วัดกาเลวาลา ทวานาดุตะ วิหาร, วัดมาดูราวาละ อโศกะรามายะ, วัดสัทธะนันทะวิหาร, วัดศรีโกตาบายาราชมหาวิหาร, วัดศรีสุคตะราชมหาวิหาร, วัดศรีวิชัยวัฒนาราม, วัดอริศรีมาเล, วัดเกตาบารู ราชมหาวิหาร, และวัดศรีโพธิรุกขรามายะ

วัดดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองแคนดี้ มะตะเล และอนุราธะปุระ เช่น วัดของ พระสุมังคล มหานายก มหาเถโร พระสังฆราชแห่งสยามวงศ์นิกาย และพระวีมลธรรม อนุนายก มหาเถโร รองสมเด็จพระสังฆราชสยามวงศ์นิกาย, วัดมัลวัตตะ มหาวิหาร วัดรองสมเด็จพระสังฆราช สยามมหานิกาย ฝ่ายมัลวัตตะ, วัดยาโนเด มหาปิริเวณะ วัดเจ้าคณะจังหวัดอนุราธะปุระ โดยวัดต่าง ๆ ได้แสดงความขอบคุณด้วยความซาบซึ้งในหลวงพ่อธัมมชโย และหมู่คณะวัดพระธรรมกาย จากประเทศไทย ที่ได้มาร่วมทอดกฐินในปีนี้ อาทิเช่น

ที่วัดศรีสุมะนะวิเวการามายะ เมืองมาตาเล โดยมีพระอนุทิตะ อนุนายก มหาเถโร รองสังฆราช นิกายอมรปุระ เป็นประธานสงฆ์ และมีพระ ดร.วิมาลานันทะ เถโร เป็นเจ้าอาวาส ท่านเคยร่วมทำงานกับโครงการพระไตรปิฎก ของวัดพระธรรมกาย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่อนุราธปุระ ในงานมีผู้มาร่วมงานเป็นพระสงฆ์ราว 30 รูป สาธุชนราว 300 คน ปัจจัยกฐินในครั้งนี้ ท่านนำไปสร้างศาลากลางของวัด ซึ่งปีที่แล้วได้เริ่มก่อสร้างมีแต่เสา ปีนี้เสร็จในระดับหนึ่งพอใช้งานได้จึงเริ่มในใช้งานทอดกฐิน ซึ่งมีความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อย ญาติโยมได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่ โดยท่านได้เห็นความเป็นระเบียบของวัดพระธรรมกายเป็นต้นแบบ ปีนี้ญาติโยม มาถวายภัตตาหารซึ่งเยอะมากกว่า 20 ชนิด และ ถวายบริวารกฐิน กันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ ประธานสงฆ์ ได้กล่าวชมและประทับใจ เจ้าอาวาสว่าปีที่แล้ว ศาลาเพิ่งเริ่มสร้างยังไม่มีอะไร แต่ปีนี้ศาลาเริ่มใช้งานได้แล้วบางส่วน แม้ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ก็สร้างไปใช้ไปได้ ทั้งนี้ รองสังฆราช ท่านประธานสงฆ์ ได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่นำผ้าไตรไทยธรรม และปัจจัยมาร่วมบุญกฐินทุกปี เพราะกฐิน เป็นกาลทาน หนึ่งปีทำได้ครั้งเดียว ต้องทำให้เสร็จภายใน 1 เดือนหลังออกพรรษาเท่านั้น ส่วนท่านเจ้าอาวาสได้แจ้งว่า ปัจจัยจากงานกฐินนี้ ช่วยสร้างวัด พัฒนาคน เป็นที่สั่งสมบุญของญาติโยม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป รวมถึงสอนเยาวชนให้มาศึกษาธรรมะ ของพระพุทธเจ้าด้วย เพื่อรักษาวิถีชีวิตชาวพุทธของศรีลังกา และได้อำนวยพรถึงหลวงพ่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว เป็นหลักชัยพระพุทธศาสนาตลอดไป

วัดศรีวรดานารามายะ ตำบลเอลวาร่า เขตมาตาเล จังหวัดภาคกลาง ศรีลังกา (Sri Waladanaramaya temple, Matale) วัดนี้เจ้าอาวาสอายุ 50 พรรษา 30 มีพระภิกษุสามเณรประจำ 15 รูป งานกฐินก่อนงานมีการสวดพระปริตรทั้งคืน เจ้าอาวาสรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก ไม่เคยมีพระสงฆ์และชาวพุทธนานาชาติร่วมงานกฐินมาก่อน ในวันงานมีคณะสงฆ์ร่วมงานกว่า 30 รูป สาธุชนราว 500 คน ท่านกราบอำนวยพรให้หลวงพ่อธัมมชโย มีพลังในการทำความดีตลอดไป และยิ่ง ๆ ขึ้นไป และ ขอให้หลวงพ่อ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว เป็นที่เคารพสักการะบูชา ของชาวพุทธ ตลอดไป

วัดศรีวิชยาดานารามายะ ตำบลแบดดิกามา เขตเมืองกอลล์ ( Galle District ) จังหวัดภาคใต้ของศรีลังกา โดยมี กัลยาณมิตรมาโนช ดิวิทูรากามา ผู้อำนวยการสำนักงาน มูลนิธิมาลาลาเซเกร่า เป็นตัวแทนถวาย ในนามมูลนิธิธรรมกาย หลวงพ่อธัมมชโย วัดนี้มีความพิเศษ คือ เป็นพิธีกรานกฐินในเรือ โดยใช้น้ำเป็นเขตสีมา ทั้งนี้ กัลยาณมิตรมาโนช กราบขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่เมตตาให้เป็นตัวแทนพระธรรมกาย นำปัจจัยมาถวายบำรุงวัด เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกายิ่ง ๆ ขึ้นไป

วัดศรีคุณเซการ่ารามายะ เมืองมาตาเล (Sri Gunasekararamaya, Matale) วันงานกฐิน มีพระสงฆ์มาร่วมงานกฐิน ราว 40 รูป โดย พระฉันทารัตนมหาเถโร (Ven. Shantha Ratana) เป็นเจ้าอาวาส อายุ 47 ปี 27 พรรษา ในวัดมีพระประจำ 5 รูป สามเณร 22 รูป โยมแม่ พี่ชาย พี่สาว ใจบุญมาก ยกที่ถวายวัด และหมั่นมาดูแลภัตตาหารพระสงฆ์ สามเณร โดยเฉพาะวันงานกฐิน ได้ทำอาหารมาเลี้ยงพระ และญาติโยมทั้งหมด อาหารคาว หวาน ผลไม้ ประณีตทุกอย่าง ทั้งนี้ เจ้าอาวาสมีใจในการดูแลสามเณรมาก ไปตามหมู่บ้านที่ยากจน นำเด็กที่ไม่มีโอกาสศึกษา มาบวชเรียน สามเณรบางรูป โยมพ่อเสียชีวิตแล้ว ก็มีโอกาสมาบวชเรียน ในงานกฐินชาวบ้านรอบวัด ร่วมใจกันเย็บผ้าจีวร 1 เดือน ด้วยตัวเอง เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร ประจำทุกรูป และพระที่มาร่วมรับสังฆทาน และพิเศษมีถวายพลั่วด้วย โดยปัจจัยจากกฐิน ท่านตั้งใจนำไปสร้างที่อยู่ให้สามเณรเพิ่มเติม “ท่านฝากกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากสำหรับท่าน ที่หลวงพ่อส่งตัวแทนมาร่วมทอดกฐิน ท่านเคยมาวัดพระธรรมกายแล้ว 4 ครั้ง ท่านรู้สึกเคารพหลวงพ่อจากใจอย่างมากและหลวงพ่อมีความเมตตาอันยิ่งใหญ่ ในการเผยแผ่ธรรมะ ท่านขอให้หลวงพ่อแข็งแรง อายุยืนยาว มีพลังกาย พลังใจยิ่งๆขึ้นไป ในการเผยแผ่ธรรมไปสู่มวลมนุษยชาติ”

วัดฮูนูเกตะ อลาคา รามายา มาตาเล (Hunuketa Alakaramaya Temple) วัดนี้อายุกว่า 70 ปี มีความสวยงามมาก ก่อนงานทอดกฐิน 1 วัน มีการสวดมนต์ ฟังธรรม โดย พระรัตนะพาลามหาเถโร เป็นท่านเจ้าอาวาส อายุ 45 ปี พรรษา 25 ภายในวัดมีโบสถ์ วิหาร เจดีย์ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ บริเวณวัดแม้มีพื้นที่กว้าง แต่มีความสะอาดอย่างดี ท่านเจ้าอาวาส เคยมาวัดพระธรรมกาย 2 ครั้ง ท่านประทับใจความสะอาด เป็นระเบียบของวัดพระธรรมกาย ท่านขอน้อมบุญกุศล ถวายหลวงพ่อธัมมชโย และเทวดาทั้งหลายปกปักรักษาหลวงพ่อ กฐินเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนได้มาเจอกัน ทำบุญร่วมกัน ปัจจัยกฐินปีนี้ ท่านจะนำไปสร้าง Dhamma school เพื่อเยาวชนพุทธศรีลังกาต่อไป

ด้าน พระมูกูนูเวลา อนุรุทธะเถโร เลขาธิการ คณะกรรมการพุทธศาสนาแห่งชาติศรีลังกา เจ้าอาวาสวัดอนุรุทธอรานา ผู้ประสานงานวัดต่าง ๆ และคณะสงฆ์ในพื้นที่ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือ แนวทางการทำงานพระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ไทยกับศรีลังกา ทั้งกิจกรรมประชุมสัมมนา ถวายมหาสังฆทาน ทอดกฐินประจำปี สังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือวัด และชาวพุทธช่วงโควิด และอุทกภัย ต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อสืบทอด และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง แผ่ขยายสันติสุขออกไปทั่วโลกสืบต่อไป ท่านกล่าวขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโย หลวงพ่อทัตตชีโว และหมู่คณะวัดพระธรรมกายทุกรูปทุกคนที่มีส่วนร่วมในการที่มาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ ขอบคุณวัดพระธรรมกาย ที่ได้มาทอดกฐิน จากเหนือจรดใต้ ตะวันออกจรดตะวันตก กว่า 30 วัดในศรีลังกา บุญครั้งนี้ ไม่ใช่แค่บุญกฐิน แต่เป็นความสุข เป็นการช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ซึ่งวัดพระธรรมกาย ส่งความช่วยเหลือมาบ่อย ๆ ครั้ง ในทุกวาระโอกาส และขออวยพรให้หลวงพ่อธัมมชโย มีความสุข สุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ให้งานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย ประสบความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส, ดร. ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “รู้สึกปลื้มใจมาก ๆ ที่ได้เป็นคณะผู้แทนหลวงพ่อธัมมชโย และวัดพระธรรมกาย มาถวายผ้าไตรไทยธรรมและปัจจัยเป็นบริวารกฐินกว่า 30 วัดในประเทศศรีลังกา กฐินครั้งนี้จึงเป็นบุญใหญ่ เป็นมหากาลทาน เป็นกฐินแห่งไมตรีจิต และมิตรภาพของ 2 แผ่นดินไทย-ศรีลังกา เป็นกฐินกตัญญูสู่มาตุภูมิแห่งพุทธศาสนา “ลังกาวงศ์” ซึ่งในอดีตประเทศไทยรับพระพุทธศาสนาจากศรีลังกาและเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้เราจึงนำกฐินมาทอดถวาย เพื่อเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ธำรงสถาพรสืบไป”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่