วัดพระธรรมกาย จัดทำบุญตักบาตรสามเณร 5,000 รูป “วันคุ้มครองโลก 22 เมษา Earth Day” ชี้ “อายชั่ว-กลัวบาป” เป็นธรรมะคุ้มครองโลก

0
422

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก ปีนี้วัดพระธรรมกายจัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณร 5,000 รูป ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย “ปิดเทอม เติมธรรม” ปี พ.ศ. 2566 พิธีเริ่มในช่วงเช้า เวลา 7.00 น. ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ ได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบเป็นสาธารณสงเคราะห์แก่พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนต่อไป

“สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย “ปิดเทอม เติมธรรม” ปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ องค์การพุทธโลก วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย “บวร” ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 7 พ.ค. 2566 โดยใช้หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา และความดีสากล 5 ประการ (Universal Goodness 5) ประกอบด้วย 1. ความสะอาด 2. ความเป็นระเบียบ 3. ความสุภาพนุ่มนวล 4. ตรงต่อเวลา 5. จิตตั้งมั่น และผ่องใส ผ่านการฝึกกิจวัตรประจำวัน อาทิ การทำวัตรสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การฟังธรรม รวมถึงกิจวัตรประจำวันเช่น การบิณฑบาต ล้างจาน ปัด กวาด เช็ด ถู ศาลาหอฉัน การขัดห้องน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางโครงการ ฯ ได้จัดทำโรงภาพยนตร์ 3มิติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้สามเณรรับชมนิทรรศการพุทธประวัติ และภาพยนตร์ 14 สามเณรอรหันต์ ผ่านภาพยนต์ 3มิติ ทั้งยังเปิดให้ผู้ปกครอง และสาธุชนทั่วไปเข้ารับชมได้อีกด้วย” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ริเริ่มโดยวุฒิสภาชาวอเมริกันชื่อ Mr. Gaylord Nelson ที่ได้รณรงค์ให้ชาวอเมริกันร่วมมือกันรักษาคุ้มครองโลก ต่อมาที่ประชุมองค์กรยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มีมติให้วันที่ 22 เมษายนของทุกปีเป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ภายใต้คำขวัญ “Cleanse The Mind, Cleanse The World” เพราะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าที่สุด คือ ใจของมนุษย์ ควรได้รับการคุ้มครองรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์ วัดพระธรรมกายจึงจัดตักบาตรสามเณร 5,000 รูป ขึ้น ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้มาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส ด้วยการประกอบบุญกิริยาวัตถุ 3 คือ ทาน ศีล ภาวนา กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ มีการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนา และให้มี หิริ – โอตตัปปะ หรือความละอายที่จะทำชั่ว และเกรงกลัวผลของบาปหรือสิ่งที่ทำไม่ดี ซึ่งเป็น “ธรรมะคุ้มครองโลก หรือ “โลกบาลธรรม” เพื่อให้ทุกคนมีความรัก ความเมตตา ไม่เบียดเบียนกัน ให้อภัยกัน มีสันติสุขภายใน เพื่อขยายสู่สันติภาพภายนอกได้อีกด้วย

นอกจากนี้ มีกิจกรรมทางด้านวิชาการ และประชุมเสวนา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 9.30 น. มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย และมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาลุมพินี (Lumbini Buddhist University) และในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 – 21.00 น. เป็นการเสวนาออนไลน์เนื่องในวันคุ้มครองโลก หัวข้อ “Clean the Mind, Clean the World” โดยมีวิทยาการหลากหลาย อาทิ Prof. Dr. Wichai Ekataksin MD, Ven.Da Hui, Ven. Mugunuwela Anuruddha, Most Ven. Bhikkhuni Dr. Ming Yu, H.E. Kathog Rigzin Chenpo, Sonam Dorji, Dr. Ong See Yew, DR JOSH YU-SHIH, HUNG, Ven. Dr. Pornchai Palawadhammo และPhrakhrusamu Sanitwong Wuttiwangso สามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ผ่าน www.zoom072.com/wab/1

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่