วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรพระ-ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประทีปโคมไฟ-เวียนเทียน สืบสานพุทธประเพณีอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เป็นวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันพระ ขึ้น 15 เดือน 8 ซึ่งวัดพระธรรมกาย ได้มีการจัดตักบาตรพระใหม่ ในโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ในภาคเช้า จากนั้นภาคสายเป็นพิธีถวายผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) และถวายประทีปโคมไฟ สืบสานพุทธประเพณี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย และในภาคค่ำ มีพิธีเวียนเทียน รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต่อด้วยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนร่วมใจสวดธรรมจักรฉลองชัยให้ครบ 6,562,000,000 จบ ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

“วันอาสาฬหบูชา ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะปรารภเหตุ 3 ประการ ได้แก่ 1) เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2) เป็นวันที่พระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกในโลก คือพระอัญญาโกณฑัญญะ 3) เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูณ์เป็นครั้งแรก คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนี้ ในช่วงวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ชาวพุทธยังนิยมสั่งสมบุญด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เข้าวัดทำบุญด้วยการถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา หรือประทีปโคมไฟ ซึ่งเป็นพุทธประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี แม้ว่าการเข้าพรรษาจะเป็นวินัยบัญญัติเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ แต่พุทธศาสนิกชนก็สามารถใช้โอกาสช่วงวันเข้าพรรษานี้สั่งสมบุญ ทำความดี ด้วยการหมั่นบำเพ็ญบุญกุศล ถือศีล ละชั่ว ทำความดี และทำจิตใจให้ผ่องใส เรียกได้ว่าเข้าพรรษาได้เช่นกัน” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว