วัฒนธรรม สำนักพุทธฯปทุมธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

112

วันที่ 2 เม.ย.65 ณ วัดประยูรธรรมราม ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอลำลูกกา เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมีพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์

โดยพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมราม กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึง ความรักสถาบันชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ ให้มั่นคงสืบไป