มูลนิธิกากัน มาลิค จับมือเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก-เทศบาลตำบลหนองเสือ ลงนาม MOU สนับสนุน“โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ”มุ่งสู่ 1 ล้านรายชื่อกับสถิติโลก Guinness World Records

0
423

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ที่เทศบาลตำบลหนองเสือ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี มูลนิธิกากัน มาลิค, เครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก และเทศบาลตำบลหนองเสือ ร่วมกันจัดพิธีลงนาม MOU “โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพ” โดยมี พระดร.พรชัย พลวธมฺโม ประธานเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร เลขาธิการเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก คุณกากัน มาลิค ประธานมูลนิธิกากัน มาลิค ร่วมในพิธี การนี้ นายวริศ เจริญกัลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเสือ ได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับคุณกากัน มาลิค ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมลงนาม MOU ครั้งนี้ด้วย

พระดร.พรชัย พลวธมฺโม กล่าวถึงความสำคัญของสันติภาพโลกว่าสันติภาพที่แท้จริงภายนอก ต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจของเราเอง เมื่อเรามีความสุขภายใน จะส่งผลที่ดีโดยตรงต่อพฤติกรรมและการกระทำภายนอกในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการทำสมาธิ การฝึกสมาธิเป็นการลดความทุกข์ และสร้างความสุขภายใน ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความวุ่นวายของชีวิต และโลกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้คนในโลกหันมาฝึกสมาธิ สันติสุขจะบังเกิดขึ้นทั้งในมิติส่วนตัวและสังคม

ด้านพระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร กล่าวว่า การดำเนินโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก ขณะนี้ดำเนินการมา 2 เดือนแล้ว มีผู้เข้าร่วมโครงการ 600,000 คน มีทั้งนักเรียน นักศึกษา ส่วนงานราชการ และประชาชนทั่วไปต่างสนใจเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการมีเป้าหมายเชิญชวนผู้ร่วมโครงการให้ได้ 1 ล้านรายชื่อ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริง ด้วยการนั่งสมาธิ

คุณกากัน มาลิค กล่าวถึงความสำคัญของสมาธิว่า สมาธิมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคน และเป็นวิตามินของสมอง และยินดีที่จะร่วมส่งเสริมสันติภาพ เพราะไม่ใช่แค่ที่เมืองไทย หรืออินเดียเท่านั้นที่ต้องการสันติภาพ แต่จำเป็นมนุษย์ทั่วโลก ฉะนั้นการสร้างสันติภาพจึงต้องเริ่มจากภายในของคนทุกคนด้วยการนั่งสมาธิ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติภาพสู่ภายนอกและไปทั่วโลก”

โครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก จัดโดยเครือข่ายองค์กรสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และภาคีเครือข่าย เพื่อมุ่งหวังให้ใช้สมาธิในการก้าวข้ามสงคราม ความรุนแรง และความขัด แย้งในสังคม เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดแก่สังคมโลก ทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนั่งสมาธิมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้เชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมนั่งสมาธิ อธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลก และลงชื่อเพื่อบันทึกสถิติโลกกับ Guinness World Records โดยมีเป้าหมาย 1 ล้านรายชื่อ ที่เว็บไซต์ www.MeditationForPeace.net สามารถส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566