มหาจุฬาฯ รวมผู้นำพุทธ 55 ชาติเปิด UN จัดวิสาขะโลก

0
446

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม,ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกและประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เปิดเผยว่า องค์กรพุทธทั่วโลกมีฉันทานุมัติให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 โดยได้เตรียมพร้อมจัดงานรองรับผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติกว่า 3,500 ท่านจาก 55 ประเทศ มีกำหนดจัดงานในช่วงวันที่ 1 และ 2 มิถุนายนนี้ ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และในวันที่ 2 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมงานพร้อมผู้นำองค์กรพุทธทั่วโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

การจัดงานวิสาขบูชาโลกในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้นำองค์กรพุทธทั่วโลกจะได้นำพุทธปัญญาอันเป็นมรดกธรรมล้ำค่ามาถอดรหัสให้เป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยเยียวยาสังคมโลกในหัวข้อ พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT ,Ture Vision หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook : MCU TV CHANNEL , MCU TV LIVE , MCU TV NEWS Youtube : MCU TV Website : www.icdv.net  www.mcu.ac.th และ www.tv.mcu.ac.th