มส.16 ศึกษาดูงานมหานครการบินภาคตะวันออก สร้างองค์ความรู้ ด้านความมั่นคง มุ่งพัฒนาประเทศ

0
127

วันที่ 15 มีนาคม ที่กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง และประธานหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) พร้อมด้วย พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง ขั้นสูง (มส.) ผศ.พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ รองผู้อำนวยการฯ ดร.วรวุฒิ ไชยศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 16 ศึกษาดูงานกองทัพเรือ โดยมี พล.ร.อ.ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พร้อมคณะให้การตอนรับและบรรยายสรุปถึงความเป็นมา กองเรือยุทธการเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ประกอบกำลังด้วยเรือที่ปฏิบัติการในทะเล และปฏิบัติการในลำน้ำ อากาศยาน ทั้งเครื่องบินโจมตี เครื่องบินลาดตระเวน เครื่องบินลำเลียง เฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆ และมีกำลังพลมากกว่าหมื่นนาย ในภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเลและคุ้มครอง ช่วยเหลือเรือประมง ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากนั้นคณะผู้อบรม มส.16 เข้าเยี่ยมชมกองการบินทหารเรือ ในส่วนของการท่าอากาศยานบินอู่ตะเภา และรับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับ EEC และการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา กับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นโครงการพัฒนาสนามบินภายในพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองโครงการนี้เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่ ทำให้เกิดศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะการเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ Logistics & Aviation” รวมถึงการเป็นศูนย์กลางของ “มหานครการบินภาคตะวันออก” นอกจากนี้ยังได้ เยี่ยมชมการอนุรักษ์เต่าทะเล และฟังการบรรยาย เรือหลวงจักรีนฤเบศร (CVH-911) ทำหน้าที่เป็นเรือธง ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลในยามสงคราม เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันภัยทางอากาศ การต่อสู้ทางน้ำ และปราบเรือดำน้ำของผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศ โดยเข้าประจำการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 สำหรับหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง (มส.) รุ่น 16 ได้ศึกษาดูงานมาครบ 4 ครั้ง ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สังกัดกองทัพบก และกองบัญชาการกองเรือยุทธการ สังกัดกองทัพเรือ
//