พ่อเมืองนนทบุรีชวนร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยเพื่อประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0
205
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนนทบุรี นำคณะผู้บริหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนนทบุรี ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ผ้าฝ้าย และผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
 โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เปิดกิจกรรมโดยการประดับผีเสื้อจากผ้าไทยบนผืนผ้าไหมและได้กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากทางรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้นำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยให้มีสีและขนาดที่แตกต่างกันไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ จังหวัดนนทบุรี จึงได้เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และประชาชนทั่วไป ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อ พร้อมมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมใจคนนนท์ในครั้งนี้ โดยมีนายสรพล ถีระวงษ์ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2560 ในนามกลุ่มมรดกสยาม นางสุชฎา คล่องนักรบ ผู้ประกอบการ OTOP แบรนด์ MAKA ดีไซน์ และนางสาวลัดดา วัลยาเล ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เกาะเกร็ด ลัดดาบาติก เป็นผู้แนะนำวิธีและต้นแบบในการประดิษฐ์ผีเสื้อในกิจกรรมครั้งนี้
ในโอกาสนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีได้นำทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ องค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย กพสจ.เครือข่ายผู้ประกอบการโอทอป ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจัดส่งให้จังหวัดนนทบุรีรวบรวมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่