พิธีสุดขลัง!เกจิดังแห่งยุค นั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะและรุ่นปลอดภัย วาระที่ 2

0
310

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 28 ธ.ค.2564 ที่วัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อม นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายกเทศมนตรี ตำบลบางขะแยง นายฉัตรบดี รัตนเกื้อ ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี น.ส.กาญจนา สุดชารี ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะและรุ่นปลอดภัย ได้จัดพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์โดยมีพราหมณ์มาบวงสรวงอัญเชิญทวยเทพเทวาทั้งหลายให้มารับรู้เป็นสักขีพยานและอำนวยอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลใน พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะและรุ่นปลอดภัย วาระที่ 2
ต่อมา เวลา 14.00 น.นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะและรุ่นปลอดภัย วาระที่ 2 โดยมี พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ส.2 พ.อ.บุญเลิศ เอมน้อย ผู้อำนวยการกองพิธีการกรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประพรมน้ำพระพุธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ พระสงฆ์สวดมหานาค 4 รูป จากวัดระฆังโฆสิตาราม ร่วมประกอบพิธีพิธีพุทธาภิเษก
โดยมี พระเกจิภาวนาจารย์ดังแห่งยุค อาทิ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์ อติสกฺโข) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวง พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร พระครูสุวรณโชติวุฒิ (หลวงพ่อตี๋) เจ้าอาวาสวัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พระครูวีรญาณประยุต (หลวงพ่อทองสุข) เจ้าคณะอำเภอนาดี เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี พระครูโสภณภัทรเวทย์ (หลวงพ่ออ๊อด) เจ้าอาวาสวัดสายไหม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พระครูสิทธิสรคุณ (หลวงพ่อแก้ว)เจ้าอาวาสวัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูสุนทรคุณธาดา (หลวงพ่อทองกลึง) วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี พระครูสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ หรือพระอาจารย์เทียนชัย ชัยทีโป เจ้าอาวาสวัดเทพสรธรรมาราม (บาย ตึ๊ก เจีย) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นั่งปรกอธิฐานจิตในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะและรุ่นปลอดภัย
เวลา 16.09 น.พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง)ดับเทียนชัย
จากนั้น หลังเสร็จพิธี พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) ได้แจกวัตถุมงคลเหรียญปลอดภัยให้กับข้าราชการ ประชาชน ที่เข้าร่วมพิธี
โดยในพิธีพุทธาภิเษก เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะและรุ่นปลอดภัย วาระที่ 2 ในครั้งนี้ได้มีการจัดควบคุมตามมาตรการ Social Distancing การจัดระเบียบด้วยวัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ ก่อนเข้าร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี เปิดเผยว่า การจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่น เลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะและรุ่นปลอดภัย มีวัตถุประสงค์นำรายได้สมทบทุน บูรณปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของ วัดระฆังโฆสิตาราม และยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และนำรายได้สมทบทุน สร้างเมรุ และศาสนสถานวัดธารทหาร (ห้วยด้วน) นำรายได้ สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วยอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำรายได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี และเป็นทุนสนับสนุนใช้จ่าย ในกิจการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญ พร้อมกับผู้ที่เคารพนับถือในพระเดช พระคุณของพระราชมงคลวัชราจารย์ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม จะได้มีเหรียญที่ระลึกดังกล่าวไว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวต่อไป
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของ วัดระฆังโฆสิตาราม และยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา และนำรายได้สมทบทุน สร้างเมรุ และศาสนสถานวัดธารทหาร (ห้วยด้วน)นำรายได้ สมทบทุน ปรับปรุงห้องผู้ป่วยอาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นำรายได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี และเป็นทุนสนับสนุนใช้จ่าย ในกิจการสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรสั่งจองได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี โทร. 02-5816130 ต่อ 203คุณบุญส่ง เนียมหมวด โทร. 081-4316196 คุณจงจิต อินถา โทร. 088-2526923 คุณกาญจนา สุดชารี โทร. 089-8819395 รับวัตถุมงคล กลางเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป
ใครอยากเลื่อนตำแหน่งยกฐานะและปลอดภัย นาทีนี้…อย่ามองข้าม เหรียญหลวงพ่อพัฒน์ รุ่นเลื่อนตำแหน่ง ยกฐานะและรุ่นปลอดภัย หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วนในแวดวงนักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลยุคนี้ ผมเชื่อมั่นว่า ไม่มีใครปฏิเสธพลังศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมีต่อหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม วัดห้วยด้วน(ธารทหาร)นครสวรรค์ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวทิ้งท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่