พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำจังหวัดปทุมธานี

0
384


วันนี้ (8 ก.พ.66) เวลา 13.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ปทุมธานี โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำ ทั้งส่วนกลาง และในพื้นที่ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์ภาพรวม พร้อมนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปทุมธานี ทั้งโครงการในระยะเร่งด่วน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองหมายเลข 3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและคลองชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงโครงการสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกปัญหา และร่วมกันเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม และแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
จากนั้นเวลา 14.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง รับฟังสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาคลองหมายเลข 3 ของจังหวัดปทุมธานี ก่อนจะเดินทางไปติดตามการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสูบน้ำถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ณ บริเวณหน้าวัดเทพสรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมกับพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก