พระเกจิดังแห่งยุคนั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีพุทธาภิเษก “ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นอริยทรัพย์”(รุ่นแรก)วัดสายไหม

0
242

เมื่อเวลา 15.09 น.วันที่ 3 ก.ค.2565 ที่มณฑลพิธี วัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล”ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นอริยทรัพย์”(รุ่นแรก)โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานครประธานจุดเทียนชัยมงคล สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานดับเทียนชัยมงคล โดยมี พระเกจิภาวนาจารย์ดังแห่งยุค มาร่วม นั่งอฐิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล อาทิ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล) เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามวัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชํานาญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี วัดชินวรารามวรวิหารฯ จ.ปทุมธานี พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง วัดพุน้อย จ.ลพบุรีพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าคณะตำบลอัมพวาวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม พระครูโสภณภัทรเวทย์ ดร.(หลวงพ่ออ๊อด) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี พระครูอุทัยบุญวัชร์ (หลวงพ่อบุญยิ่ง)วัดอุทัยโพธาราม จ.เพชรบุรี พระครูอาคมสิทธิสุนทร (หลวงพ่อวิชัย) วัดสันติวิหาร จ.สระบุรี โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา คณะสงฆ์ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี กันอย่างคับคั่งวัดสายไหม ได้จัดสร้างเหรียญท้าวเวสสุรรณ รุ่นอริยทรัพย์”(รุ่นแรก)เป็นครั้งแรก ประกอบไปด้วย
เหรียญท้าวเวสสุวรรณพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำลงยา จำนวนการสร้าง 20 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 13 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาแดง หน้ากากทองคำ จำนวนการสร้าง 99 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินหน้ากากทองคำ จำนวนการสร้าง 168 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยา แดง เขียว น้ำเงิน ดำ สีละ 300 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อปลอกลูกปืนหน้าการเงิน จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อนวะจำนวนการสร้าง 168 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 5,000 เหรียญ และเหรียญท้าวเวสสุวรรณ ชุดกรรมการพ่นทราย (ทองแดงพ่นทรายทอง ทองแดงพ่นทรายเงิน ทองแดงพ่นทรายนาค)จำนวนการสร้าง 150 ชุด
เหรียญท้าวเวสสุวรรณพิมพ์เล็ก ประกอบด้วย เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำลงยา จำนวนการสร้าง 9 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 17 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงินลงยาแดง จำนวนการสร้าง 500 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 1,000 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อมหาชนวน 20,000 เหรียญ เหรียญท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 30,000 เหรียญ
ท้าวเวสสุวรรณขนาดบูชา ประกอบไปด้วย ขนาดบูชาสูง 24 นิ้ว ปิดทอง จำนวนการสร้าง 39 องค์ ขนาดบูชาสูง 16 นิ้ว ปิดทอง จำนวนการสร้าง 39 องค์ ขนาดบูชาสูง 9 นิ้ว ปิดทอง จำนวนการสร้าง 59 องค์ขนาดบูชาสูง 24 นิ้ว รมมันปู จำนวนการสร้าง 168 องค์ ขนาดบูชาสูง 16 นิ้ว รมมันปู จำนวนการสร้าง 268 องค์ ขนาดบูชาสูง 9 นิ้ว รมมันปู จำนวนการสร้าง 368 องค์
ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ประกอบไปด้วย ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ขนาด 16×21 นิ้วจำนวนการสร้าง 200 ผืน ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ขนาด A3 22×30 ซ.ม. นิ้วจำนวนการสร้าง 500 ผืน ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ ขนาด A4 จำนวนการสร้าง 2,000 ผืน
พระครูโสภณภัทรเวทย์ ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) ท่านเมตตาสร้างท้าวเวสสุวรรณและตั้งชื่อรุ่น นามมงคลว่า อริยทรัพย์ ซึ่งแฝงด้วยปริศนาทางธรรมมีความหมายมากมายดังต่อไปนี้อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์อันประเสริฐ ที่ประกอบไปด้วย 7 ประการ ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และ ปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ศรัทธา คือ ความเชื่อที่มีเหตุผล มั่นใจในหลักที่ถือและมั่นใจในความดีที่ทำ เป็นความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ แม้ว่าเราเชื่อแต่ต้องมีเหตุผล เข้าใจ และรู้จักความเป็นมา ความเป็นอยู่ และความเป็นไปของเหตุนั้นด้วย อย่างการไหว้หิ้งพระในบ้านก็คือความศรัทธาเช่นกัน หรือตัวอย่างเช่น เชื่อมั่นและศรัทธาในความดีที่เราทำ และต้องมั่นใจแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์จริงๆ ซึ่งการมีศรัทธานั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินทางธรรม เปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติที่จะอยู่ติดตัวเราไป เป็นอริยทรัพย์ 7 ประการที่ก่อให้เกิดอานิสงส์ได้
2.ศีล คือ การรักษากายวาจาใจให้สุจริต และประพฤติถูกต้องดีงาม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อริยทรัพย์ 7 ประการในข้อนี้คือสิ่งที่ทำให้เรายึดถือและปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรม และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรทำ หากเราไม่มีศีลและไม่ปฏิบัติตามศีล ก็จะเกิดความวุ่นวาย แต่หากเรามีศีลและตั้งมั่นอยู่ในศีล พยายามให้ใจมีศีลเป็นกรอบ รักษาเอาไว้ให้เป็นปกติให้เรียบร้อย จิตใจของเราก็จะเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อน ไม่สะดุ้งกลัว และไม่เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ เราสามารถนำไปใช้ได้แค่เพียงตั้งมั่นในศีล ไม่ไป

3.หิริ คือ ความละอายต่อบาป ละอายต่อการทำชั่ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เราควรมีหิริรวมถึงโอตตัปปะเป็นเครื่องรักษาใจ ถ้าเรารักษาหิริไว้เป็นสมบัติของตัวเองหรืออริยทรัพย์ 7 ประการได้แล้ว โลกนี้ก็จะร่มเย็นเป็นสุข เพราะเป็นธรรมที่คุ้มครองโลก เพราะหากเราไม่ละอายต่อความทำชั่ว ไม่กลัวต่อการทำผิด ก็จะเกิดความทุกข์ร้อนทั้งต่อตนเองและผู้อื่น การฝึกให้มีหิรินั้นเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่ยาก แค่ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลังเท่านั้น และหากจิตใจเราว้าวุ่นลองใช้วิธีนั่งสมาธิให้จิตนิ่งดู
4.โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวผลของการทำชั่ว เกรงกลัวต่อผลของบาป หากเรามีหิริ ที่เป็นการละอายในการทำชั่วเพียงอย่างเดียว แต่ไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปอย่างโอตตัปปะก็จะไม่เพียงพอ เพราะแค่ความละอายก็แปลว่ายังสามารถทำความชั่วหรือสิ่งไม่ดีได้ แต่ถ้าเราเกรงกลัวต่อผลของมันด้วยจะช่วยให้เรายับยั้งชั่งใจในการทำความชั่วได้ยิ่งขึ้น นอกจากฝึกให้ตนเองมีหิริแล้วควรฝึกให้มีโอตตัปปะควบคู่กันด้วย เพราะหิริโอตตัปปะในใจของเราจะคอยเตือนเราให้เราเชื่อฟังและหยุดที่จะคิดทำชั่วใดๆ ผลที่ได้คือใจของเราจะเป็นใจที่เที่ยงธรรม ไม่คดโกง และไม่ทำอะไรที่เรารู้ว่าเป็นบาป
5.พาหุสัจจะ หรือความเป็นคนคงแก่เรียน การหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เข้าใจและรอบรู้อย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ทำก็เป็นทรัพย์สินติดตัวเราเช่นกัน เมื่อสิ่งที่เรารู้มาอย่างลึกซึ้งและได้นำไปสอนหรือบอกคนอื่น ก็จะกลับมาเป็นหลักสอนใจเราโดยอัตโนมัติจนกลายเป็นปัญญา เราสามารถฝึกฝนสิ่งนี้ได้ด้วยการหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้ให้จริง รู้ให้ลึกซึ้งและถูกต้อง ก็จะสามารถนำไปใช้และเหมาะที่จะเอามาดำเนินชีวิตของเรา ด้วยการทำอยู่เสมอให้คล่องจนกลายเป็นปัญญาในที่สุด และปัญญานี้ก็จะติดตัวเราไปจนตาย
6.จาคะ คือ ความเสียสละ และการแบ่งปัน จาคะเป็นอริยทรัพย์ที่จะเจริญความเป็นมหานิยม เพื่อให้คนรักและนับถือเรา เพราะการเสียสละ มีน้ำใจ รู้จักแบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนอื่นนั้น ไม่เพียงแต่ทำให้ใจของเราร่มเย็นเป็นสุข แต่ทำให้เกิดกำลังเมตตาอีกด้วย ถ้าทุกคนมีจาคะ มีน้ำใจให้แก่กัน ก็จะเกิดความเมตตา เมื่อเมตตาแล้วก็รู้จักการให้อภัย ก็จะทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ เราสามารถฝึกได้ง่ายๆ แค่รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังเดือดร้อน หรือมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น เพียงเท่านี้ใจเราก็จะเป็นสุขแล้ว
7.ปัญญา คือ ความฉลาดรู้บาปบุญคุณโทษ รู้จักคิด และมีเหตุมีผล รู้ถูกผิด รู้พิจารณา และใช้ชีวิตตามความจริงไม่หลงไปตามอารมณ์หรือสิ่งเย้ายวนรอบตัว เมื่อเรามีความรู้ซึ้งประจักษ์แจ้งเห็นจริงแท้ในธรรม ก็จะเกิดปัญญาตามที่พระพุทธองค์บอก โดยใช้หลัก สุ.จิ.ปุ.ลิ (ฟัง คิด ถาม เขียน) เราสามารถฝึกและพัฒนาปัญญาของเราได้ นอกจากการเรียนรู้ให้ประจักษ์แล้ว ต้องฝึกฝนต้องหมั่นกระทำเพื่อให้เรารู้ซึ้งขึ้นเรื่อยๆ หรือสามารถใช้การฝึกวิปัสสนาภาวนา คือการฝึกจิตใจด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง เพราะปัญญาเป็นทรัพย์ทำให้เราเดินทางได้ถูกต้อง รู้จักวิเคราะห์และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่เดินในทางที่ผิด และกระทำสิ่งใดด้วยการไตร่ตรอง ทำให้ความผิดพลาดน้อยลง
การมีอริยทรัพย์ 7 ประการก็เหมือนการมีคุณธรรมประจำใจ เพราะอริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกอย่างเช่นทรัพย์สินเงินทอง ที่จะเป็นทรัพย์ติดตัวเราไม่สามารถมีใครมาขโมยไปได้ นอกจากจะทำให้เรามีความสุขปราศจากความทุกข์ได้แล้วนั้น หากเราขยันหมั่นฝึกฝนและรักษาทรัพย์ภายในอันประเสริฐทั้ง 7 ประการนี้ไว้ได้ ก็จะเกิดประโยชน์และความสุขต่อตนเองและส่วนรวมอีกด้วยเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นอริยทรัพย์ ด้านหน้าเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณยืนบนดอกบัวและด้านล่างเป็นพญาหงษ์
พระครูโสภณภัทรเวทย์ ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เปิดเผยว่า “ท้าวเวสสุวรรณ” เป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นเจ้าแห่งภูตผี เป็นอธิบดีแห่งยักษ์ ท่านเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ประทับทางทิศเหนือ มีอสูรรากษสและภูตผีปีศาจเป็นบริวาร”ท้าวเวสสุวรรณ” ท่านเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาล ประกอบด้วย ท้าวธตรฐ ปกครองโลกด้านทิศตะวันออก, ท้าววิรุฬหก ปกครองโลกด้านทิศใต้ และท้าววิรูปักษ์ ปกครองโลกด้านทิศตะวันตก
ในคัมภีร์โบราณ กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ให้บูชาท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร มีพระคาถาบูชาดังนี้ ตั้งนะโม 3 จบอิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชิกา ยักขะ พันตา ภัทภูริโต เวสสะพุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะท้าวเวสสุวรรณ รุ่น อริยทรัพย์ (รุ่นแรก) จองได้ที่วัดสายไหม 3 จุด 1.หน้าลานท้าวเวสสุวรรณ 2.ตู้วัตถุมงคลข้างกุฏิหลวงพ่อ 3.ตู้วัตถุมงคลข้างวิหารไอ้มะขาม และจองได้ที่สะพานบุญและศูนย์จองชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดสายไหมแห่งที่ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้หากสาธุชนที่มีทีจิตศรัทธาประสงค์บูชาสามารถสอบถามรายละเอียด หรือสั่งจองวัตถุมงคลรุ่นนี้ ได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 02-531-2127 วัดสายไหม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่