ผู้ว่าฯเมืองปทุมธานี เชิญเที่ยวงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรม ชมวงปี่พาทย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม

0
57

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 มิ.ย.67 ณ ห้องประชุม Hole in One 1 โรงแรมทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟคลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรทม น่วมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี
นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง มีตัวเลข GPP กว่า สี่แสนล้านบาทต่อปี โดยมาจากภาคอุตสาหกรรมการบริการเป็นหลัก แต่ในแต่ละโซนพื้นที่ของจังหวัดยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ ที่สำคัญ ปทุมธานีเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มายาวนาน แต่ยังไม่ได้มีการนำเสนอให้เกิดความโดดเด่นน่าสนใจ การกำหนดจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานีในครั้งนี้ เพื่อต้องการใช้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเป็นตัวเชื่อมในการพัฒนาจังหวัด สร้างความโดดเด่น แสดงตัวตนอัตลักษณ์ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ให้น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยี่ยมเยือน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดใกล้เคียง และผู้สนใจทุกท่านได้มาสัมผัสเสน่ห์วิถีวัฒนธรรมของปทุมธานีที่รวมทุกด้านในงานนี้
ด้านนางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผ่านวิถีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการบริการ ภายใต้นโยบายรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ในประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม การสนับสนุนการสร้าง Soft Power ของประเทศ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ชุมชนโดยรอบให้เกิดความยั่งยืน โดยกำหนดจัดงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงดนตรีปี่พาทย์ การจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้า OTOP กว่า 80 ร้าน, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาธิตทำอาหารคาวหวานท้องถิ่น นิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าอดีต และภาพถ่ายวิถีชีวิตเมืองปทุมธานี” การแสดงวัฒนธรรม/ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงของศิลปินรับเชิญอีกมากมาย เช่น หญิง ฐิติกานต์ , เต๋า ภูศิลป์ และ แก๊ป The voice เป็นต้น
ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรทม น่วมศิริ กล่าวว่า ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีส่วนเข้ามาร่วมในงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี โดยจะมีการจัดมหกรรมปี่พาทย์มอญ มาแสดงถึง 20 วง ทั้งที่เป็นวงอาชีพ วงจากสถานศึกษา และส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งปี่พาทย์มอญของจังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงมากมาตั้งแต่ในอดีต รวมถึงจะมีการจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้ประชาชน และผู้สนใจได้ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย