ผู้ว่าฯปทุมธานี ล่องเรือตรวจน้ำท่วม-ช่วยชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

0
500

วันที่ 5 ต.ค. 64 ที่ ท่าเรือสวนเทพปทุม นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ลงเรือตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมรับฟังการรายงานจากกรมชลประทานถึงระดับน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ( D.R.A.T) บินโดรน มุมสูงสำรวจบ้านเรือนประชาชนริมน้ำเพื่อสังเกตุการณ์ผลกระทบจากระดับน้ำริมฝั่งแม่น้ำที่ขณะนี้มีน้ำเข้าถึงในระดับที่แตกต่างกันตามระดับพื้นบ้าน โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี พันเอกชิตพล กึนสี รอง ผอ.รมน. จังหวัดปทุมธานี นายนิคม วัชรดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี นางสาวบุษนี แพร่วิศวกิจ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นายประสิทธิ์ ไชยเวช ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอสามโคก หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ยังได้พูดคุยกับชาวบ้านริมน้ำชุมชนสามโคกให้ระวังระวังดูแลบุตรหลานจากอันตรายทางน้ำ และขอความร่วมมือเรือสัญจรไปมาให้ลดระดับความเร็วในบริเวณใกล้กับบ้านเรือนประชาชนที่ติดริมน้ำด้วย เพื่อลดแรงกระแทกจากคลื่นน้ำกระทบตัวบ้าน
ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้สั่งการกรมชลประทานในพื้นที่ติดตามและประเมินช่วงน้ำหนุนจากสภาพอากาศโดยเฉพาะพายุ เพื่อเตรียมการไว้หากเกิดกรณีฉุกเฉินจะได้มีกำลังพลพร้อมช่วยประชาชน และขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ติดตามการพยากรณ์อากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา