จันทร์. ต.ค. 3rd, 2022

วันที่ 18 เม.ย.65 เวลา 09.30 น. ที่สถานีขนส่งรถตู้ รังสิตฮับ ด้านทิศใต้ของศูนย์การค้าเมเจอร์รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผวจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วิสัยทัศน์  วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์อภิชน จีนเสวก รักษาการแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคุณสุดารัตน์ ชินวิรารัฒน์ ผู้บริหารตลาดรังสิต ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดโครงการ Drive through เจอ แจก จบ เพื่อชาวปทุม

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผวจ.ปทุมธานี  กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี  2563 มาจนถึงปัจจุบันปี 2565 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานี เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ โอมิครอน เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมาจนเกิดการระบาดอย่างกว้างขวางในปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีได้พยายามที่จะควบคุมไม่ให้ จำนวนการติดเชื้ออยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศของโดยการใช้ทั้งมาตรการด้านการเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนและความเข้มข้นของการจัดโควิดฟรีเซ็ตติ้ง ในสถานที่ต่างๆ แต่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลับพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดปทุมธานีเพิ่มขึ้นสูงมากกว่า  500 คนต่อวัน 

ผวจ.ปทุมธานี กล่าวอีกว่า การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ call center ขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ภายใต้หมายเลขโทรศัพท์ 02-1475622 จำนวน 10 คู่สายซึ่งได้รับความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทีมบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสา คอยรับโทรศัพท์รวมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองเมื่อกักตัวอยู่ใน Home isolation Call Center แห่งนี้เปิดบริการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงปัจจุบันสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า 2,291 ราย นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังทำหน้าที่เป็นผู้ประสานให้ทีมจิตอาสาส่งยาถึงบ้าน ซึ่งเป็นหน่วยจิตอาสาคอยให้บริการทั้งให้คำแนะนำและนำยารวมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งถึงบ้านกรณีที่เป็นกลุ่มเปราะบางหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้พิการ ที่ไม่สามารถมารับยาด้วยตนเองได้ และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการเจอ แจก จบ ของกระทรวงสาธารณสุขได้ด้วยเล็งเห็นว่าหลังจากเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะสูงขึ้นมาก มีโอกาสที่ระบบบริการที่มีอยู่จะไม่สามารถรองรับได้ แม้จังหวัดปทุมธานีจะมีบริการ เจอ แจก จบ ให้บริการถึงระดับ รพ.สน.แล้วก็ตาม แต่การออกใบรับรองแพทย์ไปใช้ประกอบในการ ลางานลาเรียนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆของตนเองที่พึงได้รับยังทำได้ในสถานบริการสาธารณสุขเพียงบางแห่งเท่านั้น ทั้งนี้จึงได้วางแผนจัดตั้ง ”โครงการ Drive Thru. เจอ แจก จบ เพื่อชาวประชุม” ณ สถานีรถตู้โดยสาร Rangsit Hub. อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ขึ้น ซึ่งในโครงการนี้ที่ผู้ป่วยต้องขับรถเข้ามารับบริการด้วยตนเองโดยการนำผลตรวจ ATK. ที่ผลเป็นบวก (สองขีด) และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงมาแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินสุขภาพ และตรวจเพิ่มเติม (ในบางกรณี) เมื่อเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลตรวจวิเคราะห์และประเมินแล้วจะจ่ายยาให้ตามอาการของผู้ป่วยรวมทั้งออกใบรับรองแพทย์และให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวเมื่ออยู่ในสถานที่กักตัวเองที่บ้านว่าต้องทำอย่างไรบ้างโดยโครงการนี้ได้เริ่มทดลองเพื่อตรวจสอบระบบและปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 12 เมษายน ที่ผ่านมา และได้รับความสนใจมีผู้มาใช้บริการประมาณโดยเฉลี่ยวันละ 100-180 คน รวมจำนวนช่วงทดสอบ ระบบมีผู้มารับบริการประมาณ  821 คน.สำหรับโครงการ Drive Thru. จะเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน2565  เป็นต้นไปเปิดให้บริการทุกวันในเวลา 10:00 น. -18.00 น. จำนวน  6 ช่องบริการทุกวัน 

นอกจากนี้ ผวจ.ปทุมธานี กล่าวด้วยว่า call center มีร้องไม่มีคนรับสายเรื่องนี้ก็จะเข้าไปแก้ไขปรับปรุงอย่างที่บอกทุกคนเป็นอาสาสมัครมีการเหนื่อยล้า ขณะที่กลางคืนก็มีคนเข้าเวรรับสายตลอดเพื่อส่งยาซึ่งอาจเป็นจังหวะที่ไม่มีคนรับสายเพราะสายเข้ามาเยอะ ส่วนเรื่องยาต้านไวรัสเรามีเตรียมไว้พอเพียงและเท่าที่ได้เดินพูดคุยกับคนที่มาพบว่าไม่มีอาการตรงนี้ถ้าไม่มีอาการเลยก็จะให้ยาอย่างเดียวและยาเราเตรียมไว้อย่างพอเพียง

ด้าน ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า โครงการนี้เป็นดำริ ของ ผจว.ปทุมธานี โดยตอนแรกเล็งพื้นที่ของหน่วยงานราชการ แต่สถานที่ของหน่วยงานราชการ เป็นที่เข้าถึงได้ยาก ซึ่งตนเองจึงได้ลงพื้นที่ และมาเจอที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นของเอกชน โดยทางรังสิตฮับ ก็ได้มอบพื้นที่บางส่วน เพื่อให้ทางหน่วยงานราชการเข้ามาใช้ได้ โดยบริเวณจุดดังกล่าว เป็นจุดศูนย์กลาง ที่คาดว่าประชาชนน่าจะเข้าถึงได้ง่าย และมีความสะดวกสะบายในการเดินทาง และเข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยง่าย ซึ่งถ้าหากเราตรวจเจอโควิด ก็สามารถเข้ามาตรวจหาอาการ และรับยากลับไปทานที่บ้านได้เลย แถมพนักงานที่ต้องทำงาน ก็จะมีทางแพทย์ที่เข้าเวรวันนั้นอยู่ สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้อีกด้วย

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า