วันนี้(17 ส.ค.65)เวลา 09.00 น.ที่ห้องนครรังสิต โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 47” และงานเสวนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน ”จังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ และประชาชน โดยมี รองศาสตราจารย์ อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโทกีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมโครงการ

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะหน่วยงานและผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และการบรรยายเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และ “ที่มาของระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ” ส่วนภาคบ่าย มีการเสวนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบสื่อมวลชน” ในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน กลไกเพื่อสิทธิของประชาชน” และการเสวนา หัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560” โดยผู้แทนจากองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง ซึ่งภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน จากจังหวัดปทุมธานีกว่า 400 คน เข้าร่วมงาน
นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในบริเวณงานสัมมนา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมกับ 7 องค์กร ได้แก่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของแต่ละองค์กรและให้บริการปรึกษาข้อกฎหมาย แก่ประชาชน “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชน และเป็นแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้บริการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในกิจกรรมครั้งนี้ ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานได้ ทั้งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” และแอปพลิเคชันไลน์ (ID Line : @ombudsman) ซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่