ผู้การปทุมฯลุยจับจยย.แว้น-แต่งซิ่งยึด136คัน

0
349

วันที่ 9 พฤจิกายน 2564 พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.จว.ปทุมธานี ระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางสาธารณะและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความเดือดร้อน รำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งในปัจจุบันยังปรากฎภาพข่าวหรือเหตุการณ์การแข่งรถในทาง การขับรถในลักษณะผิดปกติวิสัยของการขับรถธรรมดา ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภ.จว.ปทุมธานี ได้ออกแนวทางการปฏิบัติและกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ใน ภ.จว.ปทุมธานี

จากการระดมกวาดล้าง 3 วันที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 136 คัน 2.ตรวจยึดท่อไอเสียไม่ได้มาตราฐาน 52 อัน 3.ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 1 คดี 4. เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดระเบียบไว้และใช้รถนั้น 42 คดี 5.ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ 65 คดี 6.ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต 245 คดี 7.ใช้รถที่ยังมิได้จดทะเบียน 7 คดี 8.แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 คดี 9.ทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ 7 คดี 10.ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 1 คดี 11.ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นสถานที่ซ่อมเปลี่ยนแปลงต่อเติมหรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน 4 คดี 12.ดำเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามมาตรา 37 (1) ในลักษณะที่เป็นร้านค้า 1 คดี ของกลางในคดีรถจักรยานยนต์ จำนวน 136 คัน ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ จำนวน 52 อัน ซึ่งจากผลการปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น

พล.ต.ต.ชุมพล กล่าวว่า ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน ได้เชื่อมั่นและอุ่นใจในการที่จะอยู่อาศัยอย่างปกติสุข โดยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีทุกนายมีความพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่