ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิดงาน“มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี”เที่ยวชมนิทรรศการ ภาพเก่า เล่าอดีต ช้อปสินค้า OTOP อาหารอร่อยท้องถิ่น

0
150

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 มิ.ย.67 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี” โดยมีนายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีหลากชนชาติ ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่น การจัดงาน “มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี” จะเป็นการช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ สร้างความตระหนักรู้ถึงสาระและคุณค่าของความเป็นวัฒนธรรมไทย สร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว และทำให้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี เป็นที่แพร่หลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการนำมรดกภูมิปัญญาที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ทำให้คนรู้จักจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีการจัดงานมหกรรมปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาดนตรีปี่พาทย์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของประเทศ ทำให้เกิดการรวมพลังรวมตัว สร้างความยิ่งใหญ่ของดนตรีปี่พาทย์ปทุมธานีด้วย
ทั้งนี้ งาน “มหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี” กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19–23 มิถุนายน 2567 ณ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้า OTOP กว่า 80 ร้านค้า การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาหารท้องถิ่น การแสดงนิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าอดีต และภาพถ่ายวิถีชีวิตเมืองปทุมธานี” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง และการจัดแสดงดนตรีปี่พาทย์เมืองปทุมธานีให้ได้รับชมกันตลอดงาน