ผวจ.ปทุมธานี เน้นย้ำ อส.ช่วยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566

0
369

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 ก.พ.66 ที่ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และให้โอวาท แก่เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางจินจณา โอสถธนากร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี  หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดปทุมธานี  กล่าวว่า สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเสริมฝ่ายความมั่นคง ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของทุกคน ขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน  และฝากให้ช่วยดูแลในช่วงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในปี 2566 นี้ โดยขอให้ดำเนินการตรวจตราในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับจังหวัดปทุมธานี มีกองร้อยอาสารักษาดินแดน จำนวน 8 กองร้อย มีอัตรากำลังพล จำนวน 120 อัตรา การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 ของจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้ ประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนา การมอบประกาศนียบัตรให้แก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอลำลูกกาที่ 6 ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสมควรได้รับการประกาศเป็นกองร้อยมาตรฐาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี จำนวน 2 ราย การมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ทุนต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ทุน การมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566 จำนวน 49  ทุน และการมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 120 นายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน