วันที่ 6 มิ.ย.65 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้การต้อนรับ ผศ.พ.ต.อ.ภีมพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ อาจารย์ (สบ4) กค.ตศ. หัวหน้าคณะ และพ.ต.ท.ธนันวัฒน์ ธีรพัฒน์นิชญากุล อาจารย์ (สบ3) กค.ตศ. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่นำนักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานที่ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการดูงานเสริมสร้างประสบการณ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชายุทธวิธีตำรวจ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 มิ.ย.65 เพื่อพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม เรียนรู้ปัญหาของประชาชน และแนวคิดการจัดระบบให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมยกตัวอย่างปัญหาสังคมต่างๆ และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิปวีณาฯ ที่ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยต่างทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จากนั้นนางปวีณาได้ให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) ชั้นปีที่ 4 ทำเวิร์คช็อปหลังรับฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่