ปทุมธานี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ อาชีวศึกษามอบทุนการศึกษาเงินกองทุน CSR เมืองบางกะดี

0
398

วันที่ 10 พ.ค.65 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกะดี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “อาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี” และพิธีมอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี โดยมี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี นายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถานประกอบการในเมืองบางกะดีและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 ขณะเป็นเทศบาลตำบลบางกะดี โดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ ทั้งในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนอกสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการบริจาคเงินเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทุกปี คือ ตามขนาดการประกอบกิจการของสถานประกอบการ ตั้งแต่ 5,000 บาท สูงสุด 40,000 บาท ปัจจุบันมีสถานประกอบการเป็นสมาชิกกองทุน จำนวน 40 แห่ง ในหนึ่งปีมีเงินเข้ากองทุน จำนวน 500,000 บาท การดำเนินกิจกรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน 30 ท่าน ประกอบด้วผู้แทนจากเทศบาลเมืองบางกะดี และผู้นำชุมชน จำนวน 15 ท่าน ผู้แทนจากสถานประกอบการ จำนวน 15 ท่าน ซึ่งการมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากเงินกองทุน แล้วจำนวน 73 ราย และปัจจุบันมีนักศึกษารับทุน คงเหลือ 30 ราย
นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี กล่าวว่ จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมายังมีเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบางกะดี อีกหลายคนที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ จึงร่วมกันหารือถึงแนวทางการสนับสนุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) กับ สถานประกอบการ และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เนื่องจากในพื้นที่เมืองบางกะดี เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีสถานประกอบการหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาชนได้รับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ผู้ปกครอง นักศึกษา มีโอกาสเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังมีโอกาสมีงานรองรับ พอที่จะสามารถช่วยเหลือครอบครัว ได้เร็วขึ้น และในวันนี้ จึงได้กำหนดจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “อาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี” ระหว่างเทศบาลเมืองบางกะดี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และสถานประกอบการ ซึ่งมีสถานประกอบการเข้าร่วมลงนามทั้งสิ้น 22 แห่ง และพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ประเภท ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 จากเงินกองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่