ปทุมธานี ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิตสินค้าชุมชน สู่ Digital Marketing

0
210

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ห้องประชุมบัวหลวง โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ ถนน ติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และคุณศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ณุศา เลเจนด์ สยาม จำกัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี กำหนดขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้มีมูลค่าสูงได้มาตรฐานสู่ตลาดโลก ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคมากขึ้น และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ สินค้าชุมชน / สินค้าเกษตรของผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี จัดจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออฟไลน์

โดยการจัดจำหน่ายและการจัดแสดงสินค้า สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของโครงการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมแสดงสินค้า OTOP /สินค้าชุมชน /สินค้าเกษตร และผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ครั้งนี้ภายในงาน รวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่นของจังหวัดปทุมธานีกว่า 50 บูท พบกับผลิตภัณฑ์เด่นมากมาย อาทิ ผ้า เครื่องแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น เครื่องดื่ม ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรโดยจัดขึ้น 2 ครั้งดังนี้  ครั้งที่ 1 วันที่ 12 -16 มินายน 2556 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น G โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่