ปทุมธานี นายกเทศบาลเมืองลาดสวายทำ (MOU) อบรมวิชาชีพให้ชาวบ้านที่ว่างทำนา

0
352

เมื่อเวลา 11.00 น วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่บริษัท เอ็มไพร์ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ถนนสุสวาส ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายวินัย สังวาลย์เงิน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย นายสุรพัศ ลิ่มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย นายบพิตร โพนทอง กรรมการผู้จัดการ และนางสิรินาถ วงษ์ศานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้จัดให้มีการลง  (MOU) ความร่วมมือใน“การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น”

 โดยเทศบาลเมืองลาดสวายเล็งเห็นถึงความสำคัญและให้ความตระหนักในการพัฒนาฝีมือแรงงานของคนในชุมชนรวมไปถึงการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของแรงงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อการส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อให้คนในชุมชนได้มีการพัฒนาฝีมือให้มีคุณภาพและเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อการประกอบอาชีพรวมไปถึงเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจภายในชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้สถาบัน Empire F&B Studio ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน

 นายบพิตร โพนทอง กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ได้พบปะกับนายกเทศบาลฯ ปลัด และรองปลัดพูดคุยกันและชวนมาทานกาแฟมาเจอสวนมะเดือเกิดความสนใจ ได้บอกว่าเรามีโรงเรียนสอนบาริสต้า ทำเบเกอรี่ ท่านแลยสนใจเป็นที่มาของการทำ MOU เพื่อที่จะนำพี่น้องประชาชนเพื่อมาเรียนรู้ฝึกอาชีพและสร้างเสริมอาชีพและไปต่อยอดธุรกิจที่บ้านเป็นอีกช่องทางเราจัดจำหน่ายให้ด้วย สำหรับลูกมะเดื่อนอกจากจะนำไปบริโภคสดและยังนำไปทำมะเดื่ออบแห้ง และทำเป็นน้ำมะเดื่อดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งขณะนี้เราปลูกแปลงมะเดื่อไว้ร้อยกว่าต้น ผลผลิตยังไม่เต็มที่ผลสดมะเดื่อยังทำเป็นหน้าขนมอบ นำไปจำหน่ายได้ผลตอบรับดีพอสมควรก็อาจจะพัฒนาเป็นตลาดวันเสาร์-อาทิตย์ ลูกค้าที่มาล้างรถระหว่างรอสามารถเดินชมสวนแปลงเกษตร และทานกาแฟพร้อมที่จะให้ความรู้การสร้างเสริมอาชีพ ด้านการส่งเสริมวิชาชีพเราก็มีการอบรมเสริมทักษะ โดยมีฝ่ายวิศวะกรรมซ่อมและการสร้างปั๊มน้ำมัน ซ่อมสร้างบ้าน เพื่อเป็นอาชีพหลักที่เรารับสร้างบ้านที่อยู่อาศัย ประชาชนที่จะเข้ามาเรียนรู้สามารถติดต่อผ่านทางเทศบาลเมืองลาดสวาย เพื่อจะได้มีทะเบียนประวัติเพื่อจะได้มีผลิตพันธ์ร่วมกันของประชาชนที่สนใจประชาชนเอาไปต่อยอดธุรกิจเป็นอาชีพของตัวเองได้เป็นอีกช่องทางหนึ่ง

 ด้านนายวินัย สังวาลย์เงิน นายกเทศบาลเมืองลาดสวาย กล่าวว่า ชุมชนลาดสวายตอนนี้มีคนไม่มีงานทำค่อยข้างมาก เนื่องจากเดิมทีอาชีพคนที่นี้เป็นเกษตรกร ทำนา เป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันนี้ที่นาเป็นบ้านจัดสรรเป็นส่วนใหญ่ ที่นาจะเหลือน้อยมาก คนที่ทำนาอยู่ในขนาดนี้จะตกงานอยู่ก็อยากจะมีอาชีพเสริมและเมื่อมาเจอกับโครงการนี้ จึงเหมาะมากคิดว่า คนลาดสวายจะได้ประโยชน์กับโครงการนี้มาก เพราะที่นี้มีหลายอาชีพให้การสนับสนุนและฝึกอบรมสอนให้ไปทำอาชีพเสริมให้คนที่เป็นสมาชิกเกษตรกรลาดสวาย เมื่อก่อนอาชีพทำนา 300 กว่าครัวเรือนในวันนี้เหลืออยู่ประมาณ 30 ครัวเรือนที่ทำนาอยู่ใกล้จะหมดแล้วอาชีพทำนาว่างทำนาเขาก็อยากมีอาชีพเสริม ทางเทศบาลเมืองลาดสวายเร่งพัฒนาหาอาชีพให้เขาอยู่ก็เหมาะพอดีกับโครงการนี้ อันดับแรกคือการอบรม การสอนการชงกาแฟบาริสต้า ปลูกต้นไม้ต้นมะเดื่อซึ่งมีราคาแพง มีการอบรมให้ความรู้เรื่องของการดูแลรักษา คนที่ไม่เคยทำการดูแลรักษามาอบรมได้ นอกจากนี้ยังมีการอบรม ช่างแอร์ สร้างบ้าน โดยทางเทศบาลเมืองลาดสวายจะเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ที่สนใจจริงๆ เข้าอบรม เรื่องการล้างแอร์ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็น บ้านเราอากาศร้อนต่อไป ไม่ต้องเสียเงินจ้างช่างล้างแอร์ สามารถทำการล้างแอร์ด้วยตัวเอง