ปทุมธานี ทม.ลาดสวาย จับมือ กฟภ.เตรียมนำสายไฟฟ้า-สายเคเบิลสื่อสารลงใต้ดินระยะทาง 7 กม.

0
4462

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ที่เทศบาลเมืองลาดสวาย ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายวินัย สังวาลย์เงิน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย เป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน ในเขตเทศบาลเมืองลาดสวายและโครงการก่สร้างไฟทางสาธารณะ ถนนเลียบคลองสาม ถนนชลมาร์คพิจารณ์ ถนนโชติเวชหมู่ 5 , 8 , 9 , 10 รวมระยะทาง 7 กม. ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นกว่า 300 คน
โดยมีนายสุรพัศ ลิ่มวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองลาดสวาย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลาดสวาย และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้ดำเนินการให้ข้อมูลประโยชน์ของโครงการฯและผลกระทบขณะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ซึ่งเทศบาลเมืองลาดสวายได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงกรของเทศบาลเมืองลาดสวาย จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่สร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย และโครงการก่อสร้างไฟทางสาธารณะ ถนนเลียบคลองสาม ถนนชลมาร์คพิจารณ์ ถนนโชติเวช เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น ประชาชนเกิดความสะดวกต่อการสัญจร ถนนมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ ประชาชน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความมั่นคง ปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น จากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุจากรถชนเสาไฟฟ้า ฝนตก ลมแรงซึ่งอาจพัดกึ่งไม้หรือป้ายโฆษณามาเกี่ยวสายไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหายและอันตราย
นายวินัย สังวาลย์เงิน นายกเทศมนตรีเมืองลาดสวาย กล่าวว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน ในเขตเทศบาลเมืองลาดสวาย เป็นการนำสายไฟฟ้าลงดิน ทำให้ภูมิทัศน์ของเมืองลาดสวายดูดีขึ้น เพราะว่าปัจจุบันนี้ อย่างที่เห็นกันอยู่สายสื่อสารหรือป้ายโฆษณาต่างๆ มาอาศัยอยู่กับเสาไฟฟ้าจำนวนมาก เมื่อเราสาย ไฟฟ้าลงดินแล้ว สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะหมดไป แล้วสิ่งที่เราได้รับเพิ่มขึ้นคือ ผิวการจราจรกว้างขึ้น ในปัจจุบันนี้การจราจร ติดขัดมากโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า เย็น พอเอาเสาไฟฟ้าออกไปแล้ว ผิวจราจรเต็มถนน ในสภาพของปัจจุบันนี้ นอกจากเสาไฟฟ้าแล้ว ผิวการจราจรมันหายไปเป็นไหล่ทาง เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเสาเอาสายไฟฟ้าลงดินเสร็จแล้ว เราจะปูยางแอสฟัลท์หรือคอนกรีตเต็มถนนความกว้าง นี้คือประโยชน์ที่ได้รับแน่นอน ส่วนปัญหาหรือที่จะมีผลกระทบกับ ประชาชนชาวลาดสวายคิดว่ามีแค่เรื่องการจราจรติดขัดในช่วงที่ลงมือทำ แต่ไม่มากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ระยะเวลานานเพียงแค่ขุดแนวท่อเพื่อที่จะฝังท่อลงไปแค่นั้นเอง ส่วนหนึ่งรถยนต์ยังสามารถผ่านใช้เส้นทางได้ และมีทางลัดให้ผ่านการสัญจรไปมาได้ รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มทำประมาณ พ.ศ.2567.