นิทรรศการเคลื่อนที่“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”

0
420

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง ร่วมกันเปิดนิทรรศการ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” เพื่อสร้างการเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในรัชสมัย
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ บรรยายพิเศษเรื่อง“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ถ่ายทอดเรื่องราวและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ก่อนการชมนิทรรศการที่นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 รวมถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการคลังสยาม ด้านการศึกษา การสื่อสารและคมนาคม ด้านสังคม วัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครองที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัชสมัย

ทางด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ในการเข้าชมนิทรรศการ แบ่งการจัดแสดงนิทรรศการเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ประชาธิปกธรรมราชา บอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ การอภิเษกสมรส การพระราชทานรัฐธรรมนูญครั้งแรกของประเทศไทย ไปจนถึงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ.2556 โซนที่ 2 พัฒนา ‘สยาม’ ตามวิถี นำเสนอแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทำให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเศรฐกิจการคลังสยาม ด้านการศึกษา การเมืองการปกครอง การสื่อสารและคมนาคม และด้านสังคมและวัฒนธรรม ออกแบบเป็นไทม์ไลน์นำเสนอผ่าน The Memory Box กล่องความทรงจำแห่งสยาม โซนที่ 3 โซนความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในสยาม รวมถึงความสนพระทัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โซนที่ 4 มองสยาม สร้างความรู้ (Play & Learn Learn) เรียนรู้เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านเกมส์สร้างความรู้ ในรูปแบบสื่อ Interactive และ Highlight สำคัญคือการยกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นฉากหลังในการถ่ายภาพให้สนุกสนานด้วยเทคนิค AR Backdrop
สำหรับนิทรรศการ“มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า”สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 ธันวาคม 2565 เปิดวันอังคาร –ศุกร์ เวลา 09.30 น. – 16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.00 น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่