ชุมชนชาวพุทธหลากหลายชนชาติในรัฐวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ

0
147

วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ได้ร่วมกับชุมชนชาวพุทธหลากหลายชนชาติในรัฐวิคทอเรีย ประเทศออสเตรเลีย จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ VICTORIAN UNITED NATIONS DAY OF VESAK ณ Melbourne Town Hall ใจกลางมหานครเมลเบิร์น ซึ่งมีคณะสงฆ์ภิกษุ ภิกษุณี หลากหลายนิกาย ทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยาน กว่าร้อยรูปและสาธุชนมาร่วมงานอย่างมากมายนับพันคน

ภายในงานมีกิจกรรมตักบาตร ถวายภัตตาหาร ขบวนอัญเชิญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรางค์ประสูติและ ปรางค์ตรัสรู้ เคลื่อนผ่านใจกลางมหานครเมลเบิร์น เพื่อเป็นการประกาศคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลสู่มหาชน ในขบวนมีการแสดงวัฒนธรรมของชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติ ต่อด้วยพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ สวดมนต์เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นเป็นการอ่านสาส์นจากนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลีย และการกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมลเบิร์น ภายในงานได้รับเกียรติจากตัวแทนจากศาสนาอื่นๆ มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์อวยพรให้แก่ชุมชนชาวพุทธอีกด้วย จากนั้นพระครูภาวนาญาณวิเทศ (รณรวี รวิปโภ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น, กรรมการสหภาพพระธรรมฑูตไทยในโอเชียเนีย และรองประธาน Buddhist Federation of Australia นำคณะสงฆ์และสาธุชน ร่วมกันเจริญสมาธิภาวนา ส่งความรักปรารถนาดีให้ครอบครัว ชุมชน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ พร้อมกับอธิษฐานจิตเพื่อสันติภาพของโลก และในงานยังมีการสาธยายธรรมหัวข้อมงคลสูตรเป็นภาษาบาลีและภาษาอังกฤษของกลุ่มเยาวชนจากองค์พุทธต่างๆอีกด้วย