คณะสงฆ์-พุทธศาสนิกชน ภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ เจริญพระพุทธมนต์-บำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

0
623

วันที่19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.09 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี องค์อุปถัมภ์ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดโดย คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต,ชุมชนวัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่ายฯ

โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง, พระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ พระสงฆ์ และสามเณร วัดเขียนเขต พระอารามหลวง และวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบพิธีฯ มีรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, นายเดชา ละลีย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ภาคีเครือข่ายของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online) ระบบซูม (Zoom) และถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊ค (Facebook Live) ของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online) ทุกแพลตฟอร์ม (Platform) รวมกว่า 3,000 รูป/คน

การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี องค์อุปถัมภ์ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม นำเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต่อด้วย ประธานฆราวาส และคณะถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร ประธานฆราวาสกราบนมัสการลาพระรัตนตรัย แล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นอันเสร็จพิธีฯ

พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี องค์อุปถัมภ์ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม กล่าวว่า “คณะสงฆ์ และภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศ พร้อมใจสนองตามพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ที่ทรงให้คณะสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขออนุโมทนาขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้รวมบุญรวมใจถวายพระพรชัยมงคลฯ เป็นสมานฉันท์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online) โดยการประสานงานขององค์กรภาคีเครือข่ายโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานงานประชาสัมพันธ์ถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และขออนุโมทนาขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ได้มาร่วมประกอบพิธีฯ (On-site) ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง นำโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนวัดเขียนเขต,ชุมชนวัดเขียนเขต และภาคีเครือข่ายฯ ในการบำเพ็ญกุศลร่วมกันในการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ในเร็ววัน พร้อมขอเชิญชวนคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ไถ่ชีวิตให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน สั่งสมบุญสร้างความดี รวมบุญรวมใจเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระกุศลฯ ด้วยความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน”