คณะรัฐบาลและชาวพุทธเวียดนามเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก-ประมุขสงฆ์ 4 นิกายทั่วโลก เถรวาท มหายาน วัชรยาน และอันนัมนิกาย ร่วมถึงประเทศไทยพร้อมผู้นำองค์กรพุทธกว่า 10 ประเทศและชาวพุทธนานาชาติร่วมงานกว่า 60,000 คน

0
538

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ. ศ. 2566 ณ วัดบาหว่าง (Ba Vang Pagoda) จ.กว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม นำโดยพระธรรมาจารย์ ทิช จุ๊ก ไท้ มินห์ เจ้าอาวาสวัดบาหว่าง รองประธานกำกับดูกิจการต่างประเทศ และรองโฆษกประจำสมัชชาสงฆ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะรัฐบาล และชาวพุทธเวียดนาม จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา เพื่อระลึกถึงความสำคัญในการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเฉลิมฉลองเนื่องในวาระที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญแห่งสากลโลก หรือ International Day of Vesak

ภายในงานได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช,ประธานสงฆ์,กรรมการมหาเถรสมาคม,พระมหาเถระผู้บริหารการคณะสงฆ์ จากประเทศศรีลังกา, ลาว,บังกลาเทศ,เนปาล,เมียนมา, ภูฏาน, กัมพูชา, อินเดีย, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา และไทย รวมถึงสมเด็จพระสังฆราช, กรรมการบริหารสมัชชาสงฆ์แห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Buddhist Sangha) ทัังมหายาน และเถรวาท คณะภิกษุณี กว่า 300 รูป อีกทั้ง คณะท่านทูตอินเดีย ท่านทูตศรีลังกา ท่านทูตสาธารณรัฐเช็กประเทศเวียดนาม ท่านทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่านทูตกัมพูชา ประจำประเทศเวียดนาม ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

นอกจากคณะสงฆ์เวียดนาม และนานาชาติ ด้านคณะสงฆ์จากวัดไทยในต่างประเทศ และในประเทศไทยร่วมงานอีกจำนวนมาก อาทิ พระเดชพระคุณ พระสุธีวราภรณ์ (ยุวชน เขมปญฺโญ ป.ธ.๖) เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท, พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล, พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, พระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย, พระครูวิบูลนิติธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, ร่วมถึงรัฐมนตรีกระทรวงศาสนา และวัฒนธรรม ประเทศกัมพูชา ก็ได้เมตตาเดินทางมาร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานมีพิธีฉลองเทศกาลวิสาขบูชา วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ทางวัดบาหว่าง ได้อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมโสภณ มหาศรัทธาวีร์ ประธานมหาเถรสมาคมเนปาล มาเป็นตัวแทนคณะสงฆ์จากดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการกล่าวเปิดงาน โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ สรรเสริญคุณของสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ทำพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์วัดบาหว่าง

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 มีการจัดพิธีเปิดอาคารบรรยายธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนภูเขา รับรองโดย World Record Association, พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั่วโลก, การแสดงของชาวพุทธ และเยาวชนร้องเพลงที่มีเนื้อหาจากพุทธพจน์ ธรรมะต่าง ๆ เช่น สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ฯลฯ เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า, พิธีแห่อัญเชิญพุทธรูปปางประสูติและขบวนธรรมยาประจำปี ความยาวกว่า 8 กิโลเมตร, พิธีเวียนประทักษิณและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีสาธุชนและเยาวชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานได้ตัังโรงทานเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมงาน จำนวนมากถึง 60,000 กว่าคน

“สำหรับงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับคณะสงฆ์นานาชาติเป็นอย่างยิ่ง เป็นงานร่วมชาวพุทธครั้งยิ่งใหญ่ ที่เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีพร้อมเพรียงกัน รวมถึงความศรัทธาของชาวพุทธเวียดนามที่ออกมายืนต้อนรับขบวนแห่อัญเชิญพุทธรูปปางประสูตินำขบวนธรรมยาตราตลอดสองข้างทางอย่างเนื่องแน่นในเส้นทางกว่า 8 กิโลเมตร ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนชาวเวียดนามทุกเพศทุกวัยที่มาร่วมงานกันจำนวนมากยังมีความรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เห็นขบวนธรรมยาตราของคณะสงฆ์เวียดนาม ประมุขสงฆ์ และผู้นำองค์กรพุทธนานาชาติ 10 กว่าประเทศ มาร่วมกันจัดงานในครั้งนี้” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว