“กินเนสส์ เวิล์ด เรคคอร์ด”ถวายประกาศเกียรติคุณศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ มากที่สุดในโลก!

0
794

GWR ถวายประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล-คณะสงฆ์ 10,000 รูปทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Zoom เนื่องในวันธรรมชัย

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2512 คือวันที่หลวงพ่อธัมมชโย ได้เข้ารับการอุปสมบท ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงพร้อมใจถือเอาวันที่ 27 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันธรรมชัย” ซึ่งปีนี้เป็นพรรษาที่ 53 ของท่านแล้ว วัดพระธรรมกายจึงจัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย โดยภาคเช้าเป็นพิธีถวายประกาศเกียรติคุณ จากกินเนสส์ เวิล์ด เรคคอร์ด (Guinness World Records – GWR) จำนวน 3 รางวัล ณ สภาธรรมกายสากล ภายใต้มาตรการสาธารณสุข Covid Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาคบ่ายพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน ครั้งที่ 1/2565 ส่วนภาคค่ำเริ่มด้วยพิธีจุดประทีปแปรอักษร ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ออนไลน์ผ่าน ZOOM โดยคณะสงฆ์ 10,000 รูปทั่วโลก และพิธีฉลองชัย สวดธรรมจักรครบ 4,654,545,454 จบ บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันธรรมชัย โดยีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมพิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และทางช่อง GBN

“สำหรับพิธีถวายประกาศเกียรติคุณได้รับเกียรติจาก Ms.Fumika Fujibuchi Adjudicator (ผู้ตัดสิน) จากกินเนสส์ เวิล์ด เรคคอร์ด เดินทางมาถวายรางวัล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.The largest online photo album of people meditating. ประกาศเกียรติคุณ “ศูนย์รวมภาพนั่งสมาธิที่มีจำนวนภาพมากที่สุดในโลก” 2.The largest quartz sphere. ประกาศเกียรติคุณ “ควอตซ์ทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก” และ 3.The largest rose quartz ball ประกาศเกียรติคุณ “โรสควอตซ์ทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก” โดยมูลนิธิธรรมกาย บันทึกเป็นสถิติ GWR นี้ เพื่อแสดงความสำคัญของการทำสมาธิ และเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทรงกลมของดวงธรรมภายใน ซึ่งถือเป็นการสร้างสันติสุขภายในสู่สันติภาพภายนอก” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวต่อ “วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ยังมีบันทึกสถิติที่ผ่านมา จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ 1.พ.ศ. 2555 สถิติการเดินบนดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยพระสงฆ์ จำนวน 1,127 รูป ระหว่างวันที่ 2-25 ม.ค. 2555 รวมระยะทาง 427.8 กิโลเมตร 2.พ.ศ. 2556 สถิติการเดินบนดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยพระสงฆ์ จำนวน 1,128 รูป ระหว่างวันที่ 2-27 ม.ค. 2556 รวมระยะทาง 448.4 กิโลเมตร 3.พ.ศ. 2557 สถิติการเดินบนดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยพระสงฆ์ 1,129 รูป ระหว่างวันที่ 2-28 ม.ค. 2557 รวมระยะทาง 453.0 กิโลเมตร 4.พ.ศ. 2558 สถิติการเดินบนดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ด้วยพระสงฆ์ จำนวน 1,130 รูป ระหว่างวันที่ 2-31 ม.ค. 2558 รวมระยะทาง 485.0 กิโลเมตร 5.พ.ศ. 2564 สถิติจุดประทีปแปรอักษรมากที่สุดในโลก จำนวน 256,477 ดวง และสถิติใหม่อีก 3 รางวัลในปีนี้ รวมบันทึกสถิติโลกทั้งหมด 8 รางวัล”

อนึ่ง ควอตซ์ (อังกฤษ: Quartz) (SiO2) เป็นแก้วหินชนิดหนึ่ง มีลักษณะขาวใสหรือมัว มีทั้งโปร่งใสจนถึงทึบแสง มีหลากหลายสี หรือมีอีกชื่อว่า “แร่เขี้ยวหนุมาน” เป็นแร่ที่พบมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่สองรองจากเฟลด์สปาร์

สามารถเข้าชมภาพบันทึกสถิติได้ที่ GWR1 : Largest online photo album of people meditating > https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/697739-largest-online-photo-album-of-people-meditating GWR2 : Largest quartz sphere > https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/509442-largest-quartz-sphere GWR3 : Largest rose quartz ball https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/107372-largest-rose-quartz-ball